Angyali imák, fohászok

Angyali imák, fohászok  

Köszönet nektek, Angyalok, kik a Mennyekben és a Földön szolgáltok, szeretetetekért, odaadásotokért és szolgálataitokért.
Legyetek továbbra is türelmesek velünk, míg megtanuljuk ajándékaitokat hálával és kegyelemmel elfogadni.


Imádság az angyalokhoz.

Istennek szent angyalai!
Ti szent lelkek a kilenc karban, ti tündöklő, alázatos és hûséges lelkek!
Emberi gyöngeségemben állok elõttetek, remélve és vágyakozva.
Elétek járulok a mai napon, áldjatok meg szeretetetekkel, erõtökkel és hatalmatokkal!
Védjetek meg engem, Istennek hazafelé tartó gyermekét!
Tartsatok meg az igazság útján, és vigyetek magatokkal egykor a mennyek országába!
Ámen.


Ima több energiáért.

Michael Arkangyal!
Kérlek téged, és segítőidet, jöjjetek el hozzám.
Kérlek szüntessetek meg, oszlassatok meg mindent, ami kimerít engem.
Segítsetek, hogy energiaszintem most azonnal visszanyerje természetes állapotát.
Köszönöm, ámen!
Egy ilyen ima után hamarosan megérezzük a hatalmas angyali jelenlétet.
Kardjával, Michael Arkangyal eltávolitja a ránknehezedő negetiv energiát, és leválaszt minden káros energiamintázatot, amely elszívja életerőnket.


Ima a nyugodt alvásért és álomért

Teremtőm!
Kérlek, segíts, hogy pihentető, mély álmom legyen ma éjjel.
Kérek egy-egy őrzőangyalt otthonom északi, déli, keleti és nyugati oldalára az éjszaka idejére.
Vizualizálom otthonomat amint körülveszi óvó szeretetedet fehér fénye.
Kész vagyok átengedni neked és az Angyaloknak minden aggodalmamat és törődésemet, hogy a zsebeim üresek legyenek éjszakára.
Kérlek, küldj megnyugtató Angyalokat, hogy csodálatosan pihentető éjszakám legyen.
Köszönöm!
Ámen!


Ima a stressz elmulasztásáért

Szeretett istenem, Mihály Arkangyal, és Raphael Arkangyal!
Úgy érzem, a stressz erősen megvisel, szükségem van a segítségetekre.
Kérlek, szabadítsatok fel a nyomás alól, amit magamra helyeztem.
Raphael, kérlek, boríts be gyógyító energiáddal, hogy testem kigyógyuljon a stressz következményeiből.
Mihály, kérlek, szüntesd meg a negatív, félelmekkel telt gondolatok hatásait, a kötelékeket, amelyek kimerítenek engem.
Kész vagyok elengedni minden önbüntető szokásomat, idősürgetést, és minden olyan hiedelmemet, amely stresszel telt helyzetekhez vezet.
Tudom, hogy igazából elegendő időm és energiám van, és kérlek, segítsetek, hogy ezt mostantól meg is tudjam élni.
Köszönöm!
Ámen


Ima, növekvő üzleti lehetőségekért 

Szeretett Istenem, Szent Szellem, Emelkedett mesterek és Angyalok, kérem, hogy mindenki, aki számára áldásosak üzleti termékeim és szolgáltatásaim, lépjen velem kapcsolatba ma.
Tárt karokkal üdvözlöm az életbe lépő új embereket és lehetőségeket.
Kész vagyok elengedni minden negatív gondolatot, gondolatmintát és hiedelmet, ami elszabotálná új lehetőségeimet.
Kérlek, segítsetek, hogy elhiggyem, hogy megérdemlem a jót.
Köszönöm!
Ámen


Ima egy szerettünkért.

Drága Istenem és Angyalok!
Kérlek benneteket, hogy a szerettem ……. / ide a nevét /  békét és boldogságot érezzen ebben a nehéz időszakban.
Kérlek, küldj külön Angyalokat mellé, hogy megvigasztalják és védelmezzék őt a negatívumoktól.
Kérlek, borítsd be minden szerettemet és a családunkat is isteni szereteteddel.
Segíts, hogy megnyugodjunk, hogy legyen hitünk és bizalmunk.
Kérlek, küldj egy érthető jelet szeretetedről, hogy elengedhessük félelmeinket.
Köszönöm, köszönjük Neked!
Ámen


Ima az egészségért.

Istenem és segítő Angyalaim!
Uram, tudom, hogy önmagad tökéletes képmására alkottál engem.
Kérlek Téged és az Angyalaidat, hogy segítsetek megismerni és megtapasztalni az egészséget a fizikai testemben.
Kész vagyok elengedni minden olyan gondolatot, viselkedésformát, negatívumot, kellemetlenséget ami a betegség és fájdalom illúzióját kelti életre.
Tudom Uram, hogy mindenütt jelenvaló vagy, ezért jelen vagy testem minden sejtjében is.
Kérlek, segíts, légy a gyógyítóm az Angyalaiddal, hogy érezzem szeretetedet fizikai testemben, hogy tudjam és érezzem, hogy egészséges leszek.
Ámen


Betegség esetén gyógyításért ima.

Angyalok!
Betegségem, fájdalmam, elkeseredettségem közepette kérlek Titeket, enyhítsétek panaszaimat!
Igyekszem mindent megtenni a gyógyulásom érdekében, próbálok optimistán, bizakodóan állni a betegségemhez, de erőm fogytán.
Nézzétek el nekem, hogy ilyen gyenge vagyok!
Nagy szükségem van a biztatásotokra és a gyógyító erőtökre.
Elfogadom, ha valaki személyében jöttök segíteni.
Hiszem és tudom, hogy szeretettel és alázattal megfogalmazott kérésemet teljesítitek!
Ámen.


Vagyontárgy vagy bármi értékes dolog védelméért ima.

Angyalok, kérlek Titeket, vigyázzatok a …-mra (lakásomra, autómra, pénztárcámra, bőröndömre stb.)!
Tudom és hiszem, hogy számíthatok hatékony segítségetekre.
Fontos és értékes számomra ez a … ezért fordulok Hozzátok, és kérlek Titeket alázattal és nagy-nagy szeretettel, hogy védjétek meg minden bajtól vagy károsodástól!
Ámen.


Ima a szülő-gyermek kapcsolat megjavulásáért.

Istenem!
Kérlek segíts, hogy én és a gyermekem harmonikus kapcsolatban élhessünk egymással.
Kérlek, segíts meggyógyítani minden félelmet, ami megakadályoz bennünket abban, hogy szeretetünket kifejezzük egymás iránt.
Kérlek, segíts, hogy a gyermekem összeszedje magát, és boldog legyen.
Kérlek, segíts neki, hogy elfogadjon engem, és a körülményeimet.
Arra kérlek, hogy Te és az Angyalok segítsetek nekünk elengedni minden neheztelést és haragot.
Kérlek, segíts, hogy kapcsolatunk szeretetteljes és bensőséges legyen.
Ámen.


Elveszett tárgy keresése esetére ima

Kérlek Titeket, angyalok, segítsetek, mert nem találom a …-omat!
Nagy szükségem van a gyors és hatékony közbenjárásotokra, mert nagy bajban vagyok.
Alázattal és tisztelettel kérlek Titeket, mutassátok meg, hol találhatom meg.
Sürgősen meg kellene lelnem ezt a …-omat, de elfogadom, ha a Legmagasabb Akarat csak később engedi meg, vagy úgy dönt, hogy el kell engednem.
Fájna a szívem, ha végleg meg kellene válnom tőle, ezért nagyon kérlek Titeket, segítsetek!
Előre is nagyon köszönöm.
Hálás vagyok a közbenjárásotokért!
Ámen.


Ima életcélunk megtalálásáért.

Hozzátok szólok, kik fentről vigyáztok rám.
Azt hiszem elfelejtettem mennyei életcélomat, és kérem a segítségeteket, hogy visszaemlékezhessek arra, miért jöttem el ide ez alkalommal.
Kész vagyok elengedni minden félelmet, ami megakadályoz abban, hogy visszaemlékezzek életcélomra, a sikertől és bukástól való félelmet is beleértve.
Tudom, hogy képes vagyok betölteni feladatomat, és kérem a folyamatos vezettetést, hogy megtaláljam, azt az utat, amelyen örül a szívem.
Kérlek, segíts felismernem a különbséget az öröm és a félelem között, hogy értelmes cselekedeteimmel szolgálhassak másokat, és örömet hozhassak önmagam számára.
Köszönöm!
Ámen.


Angyali ima

Teljesség Ura arra kérünk Téged,
emelj a szívedbe, szeretetfényedbe.
Hogy ott eggyéváljunk Teveled Jó Urunk,
szívednek szavában legyen boldogságunk.
Áraszd szét szívedet, hogy dobbanjon vele
az, mi létező és fénylő Tebenned.
Hogy az egység éljen Veled minden létben,
igaz valójában, szent gyönyörűségben.
Istenünk, Jó Atyánk, Veled egyek vagyunk,
erőt, fényességet, mindent Tőled kapunk.
Utunkban áldd meg szent szíved erejét,
hogy minden mi Benned él, megtalálja helyét.
Áldás


Fohász vígaszért

Uram! Ébreszd fel a reményt!
Kérünk Nagy Úr, ki Teljességben létező Atyánk Te Vagy
Nyújtsd ki kezed gyermekidnek, reményt adni és vigaszt.
Hadd tóduljon szívünkre az igazfényű szeretet
S nyíljon meg a lelki kapu mi fényességbe átvezet.
Add, hogy lássuk megváltásunk vezet minket Tehozzád
Hogy a lábunk, ha megbotlik, reményünk lép majd tovább.
Ha a szívben felébred és bent lakik a szeretet
Igaz hittel és reménnyel viseljük a terheket.
Segíts Uram felébredni s látni omló fényedet
Készek vagyunk befogadni, mert MI VAGYUNK A SZERETET!
Ámen.


Ima egy új munkahelyért.

Szerető Angyalaim!
Tudom, hogy útmutatást adtok nekem egy új munkahely megtalálásához, de erősítésként kérlek benneteket, hogy segítsetek,hogy észrevegyem az ajtókat, amelyeket most nyittok  meg számomra.
Kérlek benneteket, hogy világos, és egyértelmű jelekkel adjátok a tudtomra mit kell tennem, hogy mik azok a tettek, amelyek elvezetnek engem az új munkahelyhez, ami az igazi munka lehet számomra, ahol tehetségemet és érdeklődésemet értelmesen kamatoztathatom.
Kérlek, segítsetek, hogy tudatában legyek annak, hogy megérdemlek egyigazán jó új munkahelyet, és nyugtassátok meg a bennem lévő idegességet, stresszt a felvételi alatt.
Kérem, az Angyalok segítsenek önbizalmam és bátorságom megerősítésében, és segítsetek hogy abban a biztos tudatban legyek, hogy mellettem álltok.
Ámen


Ima a szenvedélybetegségek megszüntetésére.

Kedves Angyalok!
Kérlek, vegyetek engem körül gyógyító energiátokkal, és segítsetek, hogy elmúljon az egészségtelen ételek és italok iránti vágyódásom.
Kérlek szűnjön meg a mérgező anyagok iránti vágyam, segítsetek abban, hogy egészségesen akarjak élni és étkezni.
Vezessetek engem vásárláskor, az ételek előkészítésekor és az étkezések alatt, és mutassátok meg, hogyan élhetek anélkül, hogy szennyezném önmagamat és környezetemet.
Hálával és szeretettel köszönöm nektek.
Ámen.


Ima egy meglévő kapcsolat meggyógyításáért

Szeretett Istenem!
Kérlek téged és az Angyalokat, segítsetek meggyógyítani szerelmi életemet.
Szándékomban áll elengedni minden, még bennem élő engesztelhetetlenséget önmagam és társam felé, és kérem az Angyalokat, hogy tisztítsanak meg minden haragtól és sértődöttségtől most.
Segíts, kérlek, hogy én és a társam a szeretet tekintetével tudjunk egymásra nézni.
Kérem, hogy hibáink minden következménye törlődjön el az idő minden terjedelmében.
Kérlek, segíts társamnak is, hogy harmóniában, barátságban, romantikus szerelemben, tiszteletben, őszinteségben és igaz szerelemben élhessünk.
Kérlek, újítsd meg szerelmünket.
Köszönöm.
Ámen!


Ima fogyásért

Égiek! Segítsetek egészségesebbnek, erősebbnek, üdébbnek lenni és megszabadulni a súlyfeleslegemtől!
Kérlek, nyújtsatok hathatós szellemi segítséget számomra, hogy érdekeltségem okait megértsem és felvállaljam.
Küldjetek egy megfelelő edzőt, mestert, most!
Apollón… Oonagh— Szerafisz Bej… szükségem van rátok és tudásotokra, hozzáértő segítségetekre.
Kérlek titeket, hozzátok meg (vagy fokozzátok) kedvemet, hogy eleget mozoghassak, tornázhassak.
Kérlek, segítsetek hozzá, hogy megtaláljam a számomra legmegfelelőbb edzésprogramot, könnyedén beilleszthessem napi programomba, legyen rá pénzem és kitartson az elhatározásom.
Kérlek, segítsetek megtenni a fogyás felé vezető első lépést!
Érjétek el, hogy a családom és ismerőseim támogassanak, azaz elnyerjem helyeslésüket, és áldásos legyen szorgalmam gyümölcse.
Kérlek benneteket, nyissátok fel a szemem a részeredményekre és a várható eredményre, hogy ezáltal felbátorodjak.
Mihály arkangyal… Babaji…Devi… Maat…, kezetekbe adom a zsíros ételek és az édes ételek iránt érzett kínzó vágyamat, nagy étvágyamat.
Azt szeretném, ha irányítanátok, mert ti tudjátok, melyek az igazán nekem való ételek és italok, melyektől leszek egészségesebb és melyek ártanak.
Kérlek, igazítsátok úgy az étvágyamat és az ízlésemet, hogy mostantól fogva csak az egészséges ételeket és italokat szeressem és kívánjam.
Kérlek, fokozzátok a könnyű, de tápláló ételek és italok iránti étvágyamat!
Köszönöm neketek, hogy odafigyeltek rám és éberen őrködtök fizikai jólétem és egészségem fölött!
Ámen.


Ima a gazdagságért 

Ha pénzed az élelmedet az időd, lehetőségeid gyarapítását szeretnéd elérni, illetve másféle növekedéssel kapcsolatban vannak kívánságaid, mondd el az alábbi hatásos fohászt. Lassan érhetően ejtsd ki a szavakat és különösen lassan mondd el a neveket, hogy külön átérezd a bennük rezgő energiát.
Kedves Abundantia…, Damara…, Dana, Genésa…, Laksmi…és Szedna…, köszönöm, hogy bőségesen elláttok az életben és a nagyszerű lehetőségek túlcsorduló áradatával utaltok az isteni fényetek ragyogására, így másoknak is javára van a dolog.
Köszönöm az általatok meghozott békét, boldogságot és szeretetet.
Köszönöm mindazt az időt és energiát, ami lehetővé teszi álmaim és vágyaim beteljesítését. Köszönöm bőkezű anyagi és pénzügyi támogatásotokat.
Hálás vagyok és elfogadom ajándékotokat, s kérlek titeket továbbra is gondoskodjatok rólam általuk.
Ámen


Ima a fogantatásért

Istenem!
Olyan sok szeretet van bennünk, és párommal szeretnénk ezt a szeretetet egy  közös gyermekkel megosztani.
Kérünk téged és az Angyalokat, segítsetek nekünk, hogy megfoganjon ez saját gyermek.
Kérünk, küldd el az egyik legragyogóbb, legvidámabb lelket az életünkbe, hogy ő lehessen a gyermekünk.
Köszönjük.
Ámen


Védelemért Mihály Arkangyaltól

Szent Mihály Arkangyal
Védelmezz minket a küzdelemben,
a sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk.
Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten.
Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi szellemeket,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére
Ámen.


Utazási védelemért Mihály Arkangyaltól

Mihály Úr előttem, Mihály Úr mögöttem,
Mihály Úr jobbomra, Mihály Úr balomra,
Mihály Úr felettem, Mihály Úr alattam,
Mihály Úr Mihály Úr bármerre járok.
ÉN VAGYOK szeretete védelmez itt engem!
VÉDJ, VÉDJ, VÉDELMEZZ MINKET!
Szereteted villámával!
VÉDJ, VÉDJ, VÉDELMEZZ MINKET!
Fenséges Nagy Önmagaddal!
VÉDJ, VÉDJ, VÉDELMEZZ MINKET!
Fényed titkos erejével!
VÉDJ, VÉDJ, VÉDELMEZZ MINKET!
Nagy és dicsőséges hatalmaddal!
És örökre zárj minket biztonságba
A Te gyémánt fény szívedbe!
Ámen.


Szenvedély és kínzó vágy esetén mondandó ima

(képzeld el, ahogy a kötelékek lebomlanak rólad)
Rafael arkangyal, a gyógyítás szeretett angyala!
Babaji, a fizikai világ lenyűgözésének mestere!
Kedves Devi, aki oly adaadó szeretettel törődsz az emberekkel!
Ragyogó Maat, az isteni fény hozója!
Szerafisz Bej, a felemelkedés ura!
Kérlek titeket, vágjátok le rólam szenvedélyeim és gyötrő vágyaim kötelékeit!
Én most elengedem a szenvedélyes ragaszkodás összes szálát, és szorosan magamhoz ölelem saját igazi szabadságomat és fizikai egészségemet.
Ámen.


Ima az anyagi biztonságért.

Szeretett Istenem!
Tudom, hogy Te vagy a forrása minden jónak, és hogy Te ellátsz engem mindennel, minden tekintetben.
Kérlek, segíts eloszlatni azokat a félelmeket, amelyek megakadályoznak engem abban, hogy elfogadjam ajándékaidat.
Kérlek, segíts, hogy átéljem a béke, hála, és az anyagi biztonság állapotát, és hogy tudatában legyek annak, hogy én a Te gyermeked vagyok, akit Te csodálatos áldásaidban részesítesz.
Nyitott vagyok és maradok az isteni vezettetésre, ami tévedhetetlenül vezet el engem olyan helyzetekhez, emberekhez, lehetőségekhez, amelyek részei az anyagi biztonságomat megteremtő tervnek.
Most látom és érzem önmagam és mindenki mást, tökéletes anyagi biztonságban, és a szívem megtelik hálával és örömmel, a bőséges univerzum iránt, amit teremtettél.
Köszönöm, ámen.


Ima a harmonikus életútért.

Kedves Melathiel, Verchiel és Karmael Angyalok,
Szeretném, ha életem során a legközelebbi szeretteimmel mindig összehangolnátok az életfeladataimat és életutunkat, tanulófolyamatainkat és a karmikus feladatokat is, hogy ne ütközzenek, és legfőképp ne okozzanak konfliktusokat közöttünk.
Segítsetek harmóniában és békében élnünk.
Köszönöm!
Ámen


Ima a felkelő Naphoz

Isten teremtménye, oda fenn az Égen!
Fénylő arany koronk az Ég kék szinében!
Imára kulcsoljuk érted a kezünket,
Napsugarad fénye védje életünket!
Csodálatos vagy Te! Hogyha feltekintek –
A Te világodhoz az angyalok visznek!
Legyen a Csillagég mindörökre áldott,
Tegyétek boldoggá a földi világot!
Adjon békességet sugaradnak fénye!
Hogy nyugodt lélekkel nézhessünk az Égre!
Ámen.


Ima lélektársunk megtalálásáért

Istenem!
Kérlek téged és a romantika Angyalait, segítsetek nekem abban, hogy csodálatos kapcsolatban élhessek a lélektársammal.
Kérlek, vezess engem, hogy megtalálhassam lélektársamat, segíts, hogy találkozhassunk, és késedelem nélkül boldogíthassuk egymást.
Kérlek, segíts olyan körülményeket teremteni, melyek hozzásegítenek ehhez a csodálatos párkapcsolathoz most azonnal.
Segíts meggyógyítani és feloldani minden blokkot tudatomban, testemben és érzelmeimben, melyek félelmet kelthetnek bennem az igaz szerelemmel szemben.
Segíts, hogy meghalljam, és követni tudjam isteni vezettetésedet, amely elvezet a lélektársi kapcsolathoz, és segít élvezni azt.
Tudom, hogy lélektársam ugyanolyan lázasan keres engem, mint én őt. Mindketten kérjük, hogy segíts nekünk összetalálkozni és segíts nekünk megismerni és elfogadni az igaz szerelem áldását.
Köszönöm!
Ámen.


Szerelmi ügyekhez ima.

Angyalok, tisztelettel és alázattal kérlek Titeket, hogy járjatok közben az ügyemben!
Szerelmes vagyok …-ba.
Szeretném, ha viszonozná tiszta érzéseimet.
Segítsetek, hogy mielőbb felismerje, hogy én vagyok az ő párja, akivel szerelemben, szeretetben, harmóniában és biztonságban élhet!
Tudom, hogy ebben az ügyben is a Legmagasabb Akarat érvényesül.
Azért kérlek Titeket, mert tudom, hogy számíthatok a támogatásotokra. Hálásan köszönöm előre is!
Ámen.


Ima munkahelyi konfliktusok megoldására

Kérlek Uram és Angyalok segítsetek nekem!
Az a leghőbb vágyam, hogy munkavégzés közben boldog legyek, és segítségedet kérem, hogy békét találhassak a munkámban.
Kérlek, segíts, hogy megértsenek, és hogy én is mindenkit megértsek, akivel konfliktusba kerülök.
Kérlek, szabadíts meg minden félelemtől, ami konfliktushoz vezet munkahelyi kapcsolataimban.
Kérlek, Te és az Angyalok vezessetek olyan munkakörökhöz és feladatokhoz, amelyek megfelelnek képességeimnek és érdeklődésemnek.
Most vizualizálom, hogy boldogan ébredek fel reggelente, amikor dolgozni indulok, és kérem a segítségedet, hogy ez valóra is váljon.
Ámen.


Ima a tisztánlátásért.

Isteni fény, kérlek, hatolj be 3. szemembe, és tölts el világosságoddal, tiszta fényeddel és a tisztánlátás képességével, hogy átláthassak a fátyolon.
Hatalmas Apollón, köszönöm, hogy felnyitottad a 3. szemememet!
Hániel, Jeremiel, Rafael és Raziel arkangyalok!
Köszönöm nektek a bűvös isteni energiákat és spirituális meglátásaimhoz most nyújtott segítségeteket!
Győzedelmes Hórusz, köszönöm, hogy rajta tartod szemed az enyémen és vezeted a pillantásomon, mert neked hála, hozzád hasonlóan és is sokdimenziósan láthatok.
Kedves Szulisz, köszönöm, hogy imáiddal közbenjársz érdekemben a tisztánlátó jóslatokhoz nélkülözhetetlen energiákért és hatalomért!
Szívből köszönöm mindannyiótoknak, hogy teljesen nyitottá tettetek az igazságra, szépségre, fényre és az örök létezésre.
Ámen.


Állat gyógyulásáért ima.

Szeretett Istenem, kérlek, hogy Te, Rafael Arkangyal és a gyógyító Angyalok vegyétek körül az állatkámat gyógyító szeretetetekkel.
Segítsetek, hogy én is, és az állat is megnyugodjunk, hogy a gyógyulás megtörténhessen.
Kérlek, tegyetek csodát, hiszen tudjuk, hogy a ti szemetekben minden és mindenki egészséges.
Kérlek, segítsetek, hogy legyen hitem és bizalmam, hogy megtapasztalhassuk szereteteteket most azonnal.
Köszönöm!
Ámen.


Megtisztulást segítő ima

Isteni Tisztaság ölelj körbe Engem
Hozd egységbe lelkem igaz Szellememmel
Áradó Fényesség járja át a testem
Tisztaság angyala karjába zár Engem
Egy vagyok a Fénnyel és a Tisztasággal
Harmónia rezeg ebben a Világban
Árad belőlem, megtisztít most mindent
Mivel utam során kapcsolatba lépek
Hogy tisztuljon eggyé a Szent Létezésben
Mit Atyám átölel tisztító Fényével
Ezért befogadlak Tisztaság Ereje
Teljesedj, sugározz, ragyogj a Szívemben!
Ámen.


Ima a gyermekeink védelméért

Uram! Mennyek Atya!
Védelmezd a gyermekeinket a tudatlan és tudatos gonosztól, a finom és a fizikai szinteken teremtődő gonosztól,
a szándékostól és a véletlentől, amely a meggondolatlanságból elkövetett.
Uram! Őrizd meg a gyermekeinket a balesettől és a betegségtől, a rossz szemtől és a rossz szavaktól, a rosszindulatú gondolattól és a dühtől, minden olyan embertől, aki aljas szándékot táplál, azoktól a lényektől,amelyek a Te Törvényeidnek ellenállnak.
Legyen fényes a gyermekeink útja!
Teremjenek bennük a Te általad vetett magvak Uram!
Legyen a Világosság oltalma fölöttük itt és most!
Ámen.


Terv, nagy vágy teljesüléséért ima

Alázattal kérlek Titeket, angyalok, támogassátok tervemet (itt meg kell pontosan nevezni, miről van szó)!
Tudom, hogy ebben a témában is a Legmagasabb Akarat érvényesül.
Nagyon fontos számomra ez az ügy.
Minden tőlem telhetőt megteszek a siker érdekében, de nagy szükségem van a Ti segítségetekre is!
Hiszem, hogy a Ti támogatásotok sokat lendíthet az ügyemen.
Ezért kérem nagy tisztelettel, hogy járjatok közben az érdekemben!
Hálásan és nagy-nagy szeretettel köszönöm Nektek!
Ámen.


Javas elemfohász.

Az elemek általi megtisztuláshoz és a negatív energiák elküldéséhez
 SZÉL…TŰZ…VÍZ
A szelet áldom, a tűzet áldom, a vizet áldom
Mindent érjen el az áldás
Fújjátok el szelek, fújjátok el messzire!
Fújjátok el szelek, vigyétek a semmibe!
Minden szorongásom, minden aggódásom, minden bánatomat, minden félelmemet, minden fájdalmamat, minden búsulásom, minden kapkodásom, minden szédülésem, minden sietségem
Szellem erejével, égtől áldott széllel,fújjátok el messzire, vigyétek a semmibe
Égessétek el tüzek, égessétek semmivé
Minden haragvásom, minden ármányságom, minden gonoszságom, minden irigységem, minden durvaságom, minden hevességem, gyűlölésem, minden kilengésem
Szellem erejével, áldott tűz fényével,égessétek semmivé, hamvasszátok semmivé
Sodorjátok el vizek, sodorjátok messzire, sodorjátok el vizek, vigyétek a semmibe
Minden nem-tudásom, minden lomhaságom, minden lustaságom, minden mohóságom, minden kapzsiságom, minden tompaságom, minden merevségem, minden kábaságom, minden levertségem
Szellem erejével, öröklét vízével
Sodorjátok messzire, vigyétek a semmibe.
A szelet áldom, a tűzet áldom, a vizet áldom
Mindent érjen el az áldás.
SZÉL…TŰZ…VÍZ


Védelmező ima

ÉN VAGYOK a Világosság
Ragyogó Fény, Sugárzó Fény, Erősített fény.
Isten magába szívja sötétségemet
És Világossággá transzmutálja azt.
Ezen a napon ÉN VAGYOK a központi Nap fókusza,
Rajtam keresztül áramlik a kristály folyó,
Az élõ fény forrása,
Ami nem határozható meg
Az emberi gondolattal vagy érzelemmel.
ÉN VAGYOK az Isteni őrszem,
És az a sötétség, ami felhasznált engem,
Felszívódott a hatalmas Fényfolyóban,
A Világosság folyójában, ami ÉN VAGYOK.
ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK a Világosság,
Én élek, élek a Világosságban.
ÉN VAGYOK a Világosság teljes dimenziója,
ÉN VAGYOK a Világosság legtisztább Terve.
ÉN VAGYOK a Világosság, Világosság, Világosság,
Amely elárasztja a világot mindenütt, ahol járok,
Megáldva, erősítve és átadva a mennyország célját.
Ámen.


Fohász védőangyalunkhoz

Drága angyal, ki mindig mellettem állsz,
mekkora lehet Benned a szeretet, Hogy ott hagyod Mennyei Otthonod
a magamfajta gyarló lélek kedvéért!
(Közkedvelt régi imádság.)
” Mert megparancsolja angyalaidnak,
Hpgy vigyázzanak rád minden utadon,
Kézen fogva vezessenek téged, Hogy meg ne üsd lábadat a kőben. “
(Zsoltárok könyve 91, 11-12. )
Napjaink eltelnek, semmibe hullanak.
Tetteink sietve, vagy lassan kullognak!
Pillanat értékét te meg nem számolod,
ha sorsod úgy hozza, életed vámolod.
Mennyit ér életünk? Rovátka nincs róla!
Lassan, de biztosan telik a nap, – óra!
Istenünk, Angyalunk védelmét élvezve!
Enélkül életünk hogyan is létezne?
Hatalom! Gazdagság! – Mindig ezt kivánjuk!
Sült galamb érkezést! – mindig csak ezt várjuk!
Holnapot, holnapra eképpen építünk!
Hisszük, hogy ezzel mi – életet szépítünk!
És mikor eljön a legvégső percünk itt!
Akkor megdöbbenünk: Hol van az Isten hit?
Nem késő akkor sem! Bánd meg a vétkedet!
Isten meg…bocsájtja földbéli bűnödet.
Most és mindörökké
Ámen


Szent imádság, amit bármikor elmondhatsz, hogy hozzájárulj a Föld és az Emberiség felemelkedéséhez.

Szeretett Anya / Atya Isten / Istennő / Szent Szellem!
Kérek most egy megvilágosított, ragyogó, tiszta Fény- és Szeretethidat, egy Fényoszlopot, és kérem, hogy horgonyozzék le itt és most, a szent térben, ahol vagyok, a szent, gyógyító imám és a teljes bolygót átölelő, fényküldés szolgálatában, a béke ezen szentséges napján.
Hívom, kérem Isten szeretetét, fényét, védelmét és a legmagasabb minőségű áldását minden lény számára.
Hívom Gaiát, és az ő szent vigyázóit, ősi őrzőit, hogy nyissanak meg alattam egy szent Földportált, hogy ez a Fényoszlop lehorgonyozhasson a Földanya kristályszívébe, kristálymagjába.
Hívom az Angyalokat, Arkangyalokat és Megvilágosodott Jelenléteket a Fény Felemelkedett Síkjairól, hogy támogassák egy Fényportál megnyitását ebben a szent térben, hogy a segítségére legyen a béke érdekében végzett fény és szeretetküldésemnek, annak érdekében, hogy a fény és szeretet minden lény szívébe megmaradhasson.
Hívom a Szent Anyát, hogy horgonyozzon le egy Isteni Szeretet-Templomot ezen a Fényoszlopon keresztül, és kérem, az Átlényegítő Ibolya Lángot, hogy emelje meg e szent tér vibrációját.
Hívom a Szent Szellememet, Krisztust, Máriát, Buddhát, és minden szentet, Bodhiszattvát, megvilágosodott mestert, hogy sugározzák át lényemen  a Kegyelem Univerzális Törvényét, a Szeretet, a Megbocsátás, az Egység, az Isteniség és a Karma Univerzális Törvényét, hogy ez is segítse isteni lényem igazi erejének, hatalmának megnyitását. Kérem az áldást és kegyelmet szívem, szívcsakrám aktiválásához megnyitásához, hogy képes legyek a világnak szétsugározni a fényt és szeretetet lelkem áldott szívének valódi hatalma, ereje által.
Hívok minden nemzetet, minden fajta embert, minden vallást és hitrendszert, hogy legyen megáldva az Átlényegítő Ibolya Láng által, és kérek egy, az egész világot átfogó Ibolya Láng Hullámot, és, hogy ez a hullám aktiválódjék a mai napon, minden résztvevő imája és fényküldése által. Kérem, hogy emeltessék el a félelelm amelyet az Emberiség egy része érez a Föld és az egész világ jövőjével kapcsolatosan.
Hívom a Föld összes félelemmel telt lelkének Isteni Jelenlétét és Felsőbb Énjét, hogy áldják meg ezeket a lelkeket, és nyissák meg a Koronacsakráikat , hogy fogadhassák az Univerzum fényét a fejük tetején keresztül, hogy tutadosságukban egy magasabb szintre emelkedhessenek, és szeretetet, pozitív valóságot sugározzanak, projektáljanak a világra  a Földanya és minden lény számára, és ezáltal békében élhessenek a jövőben.
Kérem a Szent Anya és Szent Atya áldását, kérem, hogy hozza el a kegyelem és gyógyulás kezét minden félelemben, zaklatottságban, aggodalomban élő léleknek, akik a világ sorsa, a Föld jövője, változásai felől, aggódnak a félelem alapú projekciók és próféciák következtében.
Kérek 100 ezer Angyalt és 1 millió Mennyei Jelenlétet, hogy aktiválja az Emberiség Kollektíváját a kegyelem áldásával ezen a napon.
Küldjenek egy isteni szeretethullámot mindenkinek, és borítsák be energiatestüket szeretettel, hogy érezhessék a gondoskodást, a vígasztalást, a biztonságot, akárhol is, akármilyen élethelyzetben éljenek is, és áldják meg mindüket a tiszta szeretet energia sokkal magasabb szintű koncentrációjával, mint amilyet valaha is megtapasztalhattak. Lágyítsák meg az energiát körülöttük, és aktiválják minden lélek környezetét, hogy a félelem teljes elengedése érdekében megemelkedhessék a vibrációs szintjük, hogy most a félelemtől teljesen megszabadulhasson a testük, elméjük, és aurájuk.
Legyen minden akadály eltávolítva minden szívtől, akik most ezt a félelmet elengedik, és legyen minden akadály eltávolítva minden lélektől és testtől minden országból, minden közösségből, családból és otthonból, hogy végre megtalálhassák elméjük teljes békéjét.
Minden akadály háruljon most el, hogy az az Emberiség hittel legyen a társadalom iránt, és egy új egyensúlyt hozhasson létre a Földanyával.
Tartsuk meg ezt mindannyian az elménkben és projektáljuk, sugározzuk ezt szét, mint saját igazságunkat, hogy megtörténhessen ennek a megteremtése.
Azok, akik megébredtek, akik a fényt hordozzák a szívükben, legyen mindig mosoly az arcukon, szabaduljanak meg minden meggyőződésől és félelemtől azzal kapcsolatban, hogy az Emberiség továbbra is egyensúlytalanságot teremt majd, vagy hogy a Föld nagyobb egyensúlytalanságot tapasztal meg az emberiség és a társadalom tettei következtében.
Most úgy döntök, hogy felajánlom az összes félelmemet, amelyhez eddig ragaszkodtam, bármilyen félelmet, aminek erőmet, hatalmamat alárendeltem, minden meggyőződést, amely szerint az Emberiség lerombolja a Földet, és bármilyen más hiedelmet vagy meggyőződést, amely szerint a Föld, mint isteni lény, nem képes regenerálódni, mert Föld Anya meg tud gyógyulni, egyensúlyba tud kerülni az isteni tervnek megfelelően.
Feladom most az összes félelmemet, és hívom Isteni Jelenlétemet, Felsőbb Énemet és összes felemelkedett tudatosságomat, hogy együtt fókuszáljanak velem a Földön való teremtés magasabb igazságára a Szent Anyával, Gaiával, és a Föld Szent Szellemével együtt.
Áldott Legyen, Áldott Legyen, Legyen Áldott Minden Lény!
Legyen Áldott a Föld!

 
Az imák az internetről származnak, nagy részüket Doreen Virtue írta, néhány Pusztai Orsolya, vagy Vári Zita tollából származik és névtelen alkotóktól is van pár köztük.

 

 

 

2021 Amazing Crystal
MINDEN JOG FENNTARTVA!
Amazing Crystal / amazingcrystal.co.uk / tartalmát (szövegét, ábráit, képeit, stb.) másolni, sokszorosítani csak az Amazing Crystal tulajdonosának írásos engedélyével szabad! Az amazingcrystal.co.uk tartalmát más webhelyen engedély nélkül felhasználni szigorúan tilos!