Atlantiszi Angyalok, nevük, feladatuk

Aduachiel – Igazság
Ambriel – Ha tudásra van szükségünk, tanulás
Ashitiel – Tervezés, áttekintés, építéstervek, várostervezés, háztartási terv
Asinel – Szerencse, szerencsés „véletlen”, boldogságérzet
Asmodel – Kozmikus szeretet, szeretet minden létező iránt, misztikus élmények
Asradiel – A növények gyökérzete, a család gyökere, nemzetség gyökere, leföldelés
Asrael – Halál angyala
Asturel – Irgalmasság, kegyelem, részvét
Auretiel – Gyógyulás, gyógyulási folyamatok, gyógyítók, gondozók, orvosok
Baamiel – Zivatar, mennydörgés, védelem, vihar veszélyeinek elhárítása Baraqiellel együtt
Balachiel – Kombinációk (kriminalisták, költök, szónokok, meseírók, stb.
Baradiel – Jégeső angyala, a jégkárok elkerülése miatt hívják
Baraqiel – Elektromosság minden fajtája A villámlás angyal, a villámcsapás okozta károk ellen. Baamiellel együtt hívják
Beleguel – Felépítés, kezdet, alapítás, építés
Bokumiel – Melódia, muzsika, dallam, rezgés, hangtálazás, zenészek, énekesek
Cambiel – A föld vonzóereje, emberek közötti vonzóerő, kristályosodás, kristályok,
Cesariel – Védelem ellenség, veszély esetén
Cosmoel – Misztika üdv, boldogság, üdvösség, révület
Deusel – Meleg, lelki melegség, az otthon melegsége,
Doradoel – Az összes energiafajta és rezgés irányítója. Gyógyító energiákat kórházakba irányítani, erőművek energiája, vezetékes energiák, a földi energiák a Föld energiaközpontjaiban.
Dosoel – Test, lélek, szellem felfrissítése.
Eguel – Önuralom, hajlamok, ösztönök féken tartása, vérmérséklet, állatok megfékezése, erők féken tartása. Más emberek uralma alóli megszabadulása érdekében is hívjuk.
Emkiel – Anyagi biztonság
Fenel – Ő a könyörületesség, és a kegyelem angyala. Akkor hívjuk, ha Isten kegyelmét és könyörületességét szeretnénk elérni magunk, vagy mások számára.
Gabriel – A tűz felett áll. A tűz robbanásszerű kitörésekor, erdőtűz megfékezésekor, valamint a tűzoltók védelmében is hívják. Nem tévesztendő össze az azonos nevű arkangyallal!
Galgalliel – Ő a Nap felett áll. Hívják a napenergia hasznosítása érdekében, túlzott napozás okozta fájdalom enyhítésére. Segítséget nyújt mindenféle, a Nap által okozott kár elhárításában. Földművesek is igénybe vehetik, ha már sokallják az esőt.
Hachamel – Tájékozódás, út és helység megtalálása, glóbusz, atlasz iránytű. Segít az eltévedteknek és minden új hazát keresőnek.
Hamaliel – . Kémia, vegyi folyamatok, vegyészettel kapcsolatos foglalkozási ágak és termelés.
Hanael – Ő a spirituális események egyik legfontosabb angyala. A világ rendje, a politika és a világtörténelem felett is ő áll.
Hestiel – Megbékélés, kiengesztelődés, kibékülés saját magunkkal is.
Hethetiel – Repülés, repülőgépek, légi közlekedés, repüléstechnika, űrrepülés, repüléstől való félelem.
Hethitiel – Számítások, építés, matematika, építészet, minden építészettel kapcsolatos dolog, építőipari szakmák, számvetés, számítástechnika, számítógép-központok.
Jophaniel – Felemelkedés, érettség. Emberek, állatok, növények fejlődése, szakmai előmenetel, szellemi érettség.
Karmael – A kiegyenlítődés igazságossága, a karma felett áll. A karma őrének is nevezik. Felügyeli az emberek inkarnációit. Karmikus terhek feloldása érdekében hozzá kell fordulni. Ugyancsak ő a kozmikus harmónia őre is.
Katzachiel – Ő a nyugalom, a csend, és az elmélyülés angyala. Hívható bármilyen zaj esetén, vagy a belső nyugalom megtalálása érdekében, ha idegesek vagyunk, és meditációhoz vagy imához való elmélyülés segítségéhez.
Kokbiel –  A világegyetem összes bolygója felett áll, valamint azok ránk gyakorolt hatása, befolyása, csillagászat, asztrológia felett.
Komutiel –  Ő az állatok angyala. Az ő védelme alatt áll az egész állatvilág. Hívható vadgondozással, állattenyésztéssel, állategészségüggyel és állatpszihológiával kapcsolatban. Az állatvédőknek tanácsos együttműködniük vele.
Konfertiel –  Ritmus, zene, árapály, bioritmus, életkor.
Konfitiel – Táplálkozás, diéta, táplálkozástudomány, élelmiszerek, az összes élelmezéssel kapcsolatos szakma, élelmiszeripar, élelmiszerek termesztése.
Labael – Sokszorozódás a szaporodás értelmében, terhesség, tenyésztés.
Lamachael –  Ő az erő angyala. Vészhelyzetben erőért fordulhatunk hozzá. Túlzott testi,lelki, vagy szellemi megterhelésnél megbízható segítőtárs.
Libuel – Tanítás, tanulás, tanárok, iskolák, egyetemek, tananyag, tanterv, tanulási folyamatok.
Liriel – Filozófia, bölcsesség.
Malchjdael – Ő az akarat angyala. Amikor rendkívüli akaraterőre van szükségünk, helyt kell állnunk a nehézségek közepette, kérhetjük a segítségét.
Malequiel – Tanács, biztonság, életmód tanácsok, magabiztosság.
Matariel – Ő az eső angyala. Hívható eső elleni védelem érdekében, és ha szárazság esetén esőt kérünk.
Melachiel – Az emberi rend, szabályok, rendtartás, rendszertan.
Melathiel – Az életutat gyakran nagyon nehéz megtalálni. Aki ebben tanácstalan, kérheti Melathiel segítségét. Ugyancsak jó tanácsadó olyan területeken, szakmákban, ahol másoknak akarunk útmutatóként szolgálni.
Miguel – Állhatatosság, kitartás, az engedékenység kifejlesztése túlzott makacsság esetén.
Mizariel – Az anyag megváltoztatása. Segítséget tud nyújtani egy munkadarab megmunkálásánál, de akkor is, ha az anyagot szellemi erővel akarjuk alakítani.
Murjel – Mágnesek, magnetizmus, gyógyítás magnetizmussal.
Ophaniel – világoskék tónussal. Hold, holdfény, árapály, holdexpedíció, holdkórosság.
Parkaduel – Béke, viták lecsendesítése, béketárgyalások, belső béke.
Plagiguel – Kiteljesedés, befejezés, kívánságok teljesítése, önmegvalósítás, egy életszakasz lezárása. Segít egy alkotást tökélyre vinni.
Raaschiel – Ő az univerzum összes rengésének az angyala. Gyakran hívják a rezgések, vagy a földrengés angyalával együtt. A tengerrengés, belső remegés, reszketés ugyancsak az ő hatáskörébe tartozik.
Rahathiel – Csillagképek, csillagászat, asztrológia.
Ramodiel – Ő a tér legyőzésének az angyala. A jövőben bizonyára jelentős szerepet fog játszani, de manapság is igénybe veszik a segítségét asztrális utazásokhoz.
Resethiel – Növények növekedése, mezőgazdaság, kertépítés, kertészek, földművesek, biológusok.
Rethiel – Termőföldek, gabonaföld, mezőgazdaság.
Riguel – Tánc, mozgás, torna.
Rikbiel – Ő a Föld négy szelének az angyala. Szél elleni védekezéshez hívják, de az aratáshoz kívánatos szél érdekében is kérik a segítségét. Utóbbi esetben mindig Ruchiellel, a szél angyalával együtt hívják.
Ruchiel – Ő a szél angyala. Mindig Rikbiel angyallal együtt hívják.
Saamiel – Hevesség, érzelmi kitörések, indulatok megszelídítése. Nagyon gyakran hívják más angyalokkal együtt.
Saaphiel – Ő a vihar angyala. Viharkárok elkerülésére hívják legtöbbször, és többnyire a szél angyalaival együtt.
Sabtiel – Öntözés, csatornák, kutak, szivattyúk, duzzasztógátak, vízellátás.
Sailiel – Éjszaka, félelem az éjtől, éjjeli műszak, éjjeliőrök.
Salaziel – Vigyázás, irányítás, terelés, juhászok és a nyájuk, járművek, lelkipásztorok nevelők, tanítók, vezető beosztásúak.
Samanthiel – Jog, szerződések, jogászok, jegyzők, törvények, iratok, ügyvédi munkaközösségek, egyezmények, tárgyalások.
Samotiel – Nyelv, beszéd, szónokok, tolmácsok, fordítók, nyelvtanárok, logopédusok.
Samuel – Egészség, egészségügy, jó közérzet, pihenés, kúra, üdülés.
Sanothiel – Kereskedelem, közlekedés, kereskedők, üzletek, vállalatok, üzleti utak, piacok, piacosok, utak, járművek, közlekedésügy.
Sauthiel – Tengeri hajózás, hajók, kikötők, viziutak, tengerészek, tengeri utazás.
Schalgiel – Hó, hó elleni védelem, lavinák, hófúvások.
Schimschiel- Nappal, nappali fény, a nap lefolyása, a mindennapi élet.
Segosel – A fizika összes ága, fizikai kutatások.
Senekel -Írás, írásmódok, kézírás, grafológia, régi írások, archívumok, könyvtárak, minden könyvvel kapcsolatos dolog, tudomány.
Seraphel – Feltalálás, alkotás, feltalálók, mérnökök, szabadalmak, mindenre kiterjedő alkotóképesség.
Shariel – Éberség, őrködés, őrök, éjjeliőrök, segítségnyújtás túlzott fáradtság, kimerültség esetén.
Siiel – Földrengés. Általában a rengések különböző angyalaival együtt hívják.
Simiel- Szerelem, problémák a partnerkapcsolatokban, szerelmi bánat.
Siqiel – Ő a szikra angyala. Általában a tűz angyalával együtt hívják. Hatáskörébe tartozik az elektromos szikra, gyújtás, tűzgyújtás is.
Speradiel -Jövendőmondás, jóslás, prognosztizálás.
Sporkudiel – Szerkesztés, szerkezet, technika, minden építészettel kapcsolatos dolog, gépészet, gépek építése, szellemi tervezés
Stamiel – Siker.
Tarosiel – Kilábalás a vészhelyzetekből, kísértések, félelmek, ellenségeskedés, sóvárgás, saját félelmeink, negatív tulajdonságaink legyőzése.
Tattwaiel – Öröm, életöröm.
Therotiel – Együttérzés, karitatív szervezetek, felebaráti szeretet.
Tutiel – Testi, lelki, és szellemi megtisztulás.
Vennel – Áldozat, jogi hibák és bűnözések áldozatai, üldözés, hatósági önkény, áldozatkészség, önfeláldozás.
Verchiel – Élet, életkörülmények, életmód, életfeladat. Karmael angyallal együtt is gyakran hívják.
Zaphkiel – Szemlélődés, elmélkedés, meditáció, autogén tréning.
Zerosiel – Világosság és tisztaság. Gyakran hívják más angyalokkal (pl. Tutiellel) együtt. Mindenfajta testi, lelki szennyeződés eltávolításában örömmel segít.
Zuriel – Termékenység embereknél, állatoknál, növényeknél. Szellemi termékenység.
                                                      Amazingcrystal_

Atlantiszi Mesterangyalok

ABARIEL – Az isteni szólítás angyala
ABRAEL – Az isteni erő angyala
ADNAREL – Az évszakok angyala
AHAMIEL – Az isteni kardok angyala
AGIEL – Az isteni szellem angyala
AKHRAZIEL – Isten hírnöke
AMITIEL – Az isteni igazság angyala
ARAFIEL – Az isteni szigorúság, erő, fenség angyala
BARAKIEL – Az isteni világosság angyala
BEDALIEL – Az exorcizmus angyal
CHASDIEL – A barátságosság angyala
EVEL – Az emberiség angyala
GADIEL – A szentség angyala
GRADIEL – Az isteni hatalom angyala
HAZIEL – A látomások angyala
HODIEL – Az isteni diadal angyala
HOFNIEL – A hazavezetés angyala
IETOQIEL – A születés angyala
IMACHEDEL – A művészetek angyala 
IOFIEL – Az isteni szépség angyala
PEDAEL – A felszabadítás angyala
RAHTIEL – A konstelláció angyala
SCHREWNIEL – A nyíltszívűség
TADHIEL – A becsületesség angyala
ZACHARAEL – Az isteni emlékezet angyala
ZAGZAGEL – Az isteni bölcsesség angyala
ZAHARIEL – Az isteni világosság angyala 
ZERUEL – Isten karja
2022 Amazing Crystal
MINDEN JOG FENNTARTVA!
Amazing Crystal / amazingcrystal.co.uk / tartalmát (szövegét, ábráit, képeit, stb.) másolni, sokszorosítani csak az Amazing Crystal tulajdonosának írásos engedélyével szabad! Az amazingcrystal.co.uk tartalmát más webhelyen engedély nélkül felhasználni szigorúan tilos!