Atlantiszi király angyalok

Atlantiszban 144 angyalnak volt kitüntetett helye; az ő szerepük meghatározó volt a kontinens életében. Közülük is kiemelkedik a 12 királyangyal, akik segítették, irányították és tanították a királyokat, és együttesen fáradoztak azon, hogy a birodalomban azok az alapelvek, amelyek a harmónia, jólét és virágzás zálogai voltak, maradéktalanul megvalósuljanak. E 12 angyalt nem nevükön, hanem feladatkörük alapján szólították.
 
 
A velük való kapcsolat, és az angyalokkal való, mély bensőséges kapcsolat – sok más ismerettel együtt – Atlantisz pusztulásával együtt elveszett, és sokáig rejtve maradt. Az angyalok ilyen szintű ismerete, a velük való meghitt kapcsolat, csak sok ezer év múlva, az esszénusok közösségében jelent meg újra.
Az „Igazság Tanítója” – ahogyan az esszénusok nevezték alapító atyjukat – Istentől megkapta azt az ajándékot, hogy betekinthetett előző életeibe, és emlékezhetett mindarra a tudásra melynek egykoron birtokában volt.
Az angyalok ismerete, szeretete így jelenhetett meg az esszénus közösségekben, felvirágoztatva azokat.
Az esszénusok sokszor csodált, meg nem értett, különös képességei, a gyógyítások, bensőséges kapcsolat az állatokkal, növényekkel, a természet egészével, az angyalokkal való intenzív kapcsolat eredménye volt.
A 12 királyangyalt ők is ismerték, és két csoportra osztották őket. A következő hat angyalt a Föld Anyához rendelték:
 
Élet angyala
Öröm angyala
Nap angyala
Víz angyala
Föld angyala
Levegő angyala
 
 
Hatot pedig az Égi Atyához.
Ezek:
 
Örökkévalóság angyala
Kreativitás (Munka) angyala
Szeretet angyala
Bölcsesség angyala
Harmónia angyala
Erő angyala
 
A hét 6 napjának reggelén a Föld Anya egy-egy angyalával meditáltak, esténként pedig az Égi Atya hat angyalának valamelyikével. A napi rítus része volt még a békeszertartás minden délben. Ehhez a béke angyalát hívták segítségül. Az esszénusok a béke hét különböző arculatát különböztették meg:
 
Béke a testtel
Béke az égi hatalommal
Béke a földi hatalommal
Béke a világegyetemmel
Béke az emberiséggel
Béke a hozzátartozókkal
Béke a lélekkel
 
Az a mód, ahogyan ők éltek az angyalokkal, ahogyan kommunikáltak velük, modern világunkban is elsajátítható, és talán az első, és egyben elengedhetetlen lépés ahhoz, hogy világunkban újból béke és harmónia uralkodjon, hiszen ezek megteremtését nem kívül kell kezdenünk, hanem először önmagunkban. Ennek szükségessége talán ma még égetőbb, mint valaha.
/ Forrás: http://www.esszenus.hu/Angyalok/Angyalok.htm /
Atlantisz angyalai
 
 
Atlantisz angyalaival való munkához kérjük őket imában, segítségért, tiszta lélekkel-szívvel, gyertyát gyújtva a tiszteletükre.
 
 
Nevük és feladatuk:
 
 
Aduachiel – Igazság
 
 
Ambriel – Ha tudásra van szükségünk, tanulás
 
 
Ashitiel – Tervezés, áttekintés, építéstervek, várostervezés, háztartási terv
 
 
Asinel – Szerencse, szerencsés „véletlen”, boldogságérzet
 
 
Asmodel – Kozmikus szeretet, szeretet minden létező iránt, misztikus élmények
 
 
Asradiel – A növények gyökérzete, a család gyökere, nemzetség gyökere, leföldelés
 
 
Asrael – Halál angyala
 
 
Asturel – Irgalmasság, kegyelem, részvét
 
 
Auretiel – Gyógyulás, gyógyulási folyamatok, gyógyítók, gondozók, orvosok
 
 
Baamiel –  Zivatar, mennydörgés, védelem, vihar veszélyeinek elhárítása Baraqiellel együtt
 
 
Balachiel – Kombinációk (kriminalisták, költök, szónokok, meseírók, stb.
 
 
Baradiel – Jégeső angyala, a jégkárok elkerülése miatt hívják
 
 
Baraqiel – Elektromosság minden fajtája A villámlás angyal, a villámcsapás okozta károk ellen. Baamiellel együtt hívják
 
 
 
Beleguel – Felépítés, kezdet, alapítás, építés
 
 
Bokumiel – Melódia, muzsika, dallam, rezgés, hangtálazás, zenészek, énekesek
 
 
Cambiel – A föld vonzóereje, emberek közötti vonzóerő, kristályosodás, kristályok,
 
 
Cesariel – Védelem ellenség, veszély esetén
 
 
Cosmoel – Misztika üdv, boldogság, üdvösség, révület
 
 
Deusel –  Meleg, lelki melegség, az otthon melegsége,
 
 
Doradoel – Az összes energiafajta és rezgés irányítója. Gyógyító energiákat kórházakba irányítani, erőművek energiája, vezetékes energiák, a földi energiák a Föld energiaközpontjaiban.
 
Dosoel – Test, lélek, szellem felfrissítése.
 
Eguel – Önuralom, hajlamok, ösztönök féken tartása, vérmérséklet, állatok megfékezése, erők féken tartása. Más emberek uralma alóli megszabadulása érdekében is hívjuk.
 
Emkiel – Anyagi biztonság
 
Fenel –  Ő a könyörületesség, és a kegyelem angyala. Akkor hívjuk, ha Isten kegyelmét és könyörületességét szeretnénk elérni magunk, vagy mások számára.
 
Gabriel –  A tűz felett áll. A tűz robbanásszerű kitörésekor, erdőtűz megfékezésekor, valamint a tűzoltók védelmében is hívják. Nem tévesztendő össze az azonos nevű arkangyallal!
 
Galgalliel –  Ő a Nap felett áll. Hívják a napenergia hasznosítása érdekében, túlzott napozás okozta fájdalom enyhítésére. Segítséget nyújt mindenféle, a Nap által okozott kár elhárításában. Földművesek is igénybe vehetik, ha már sokallják az esőt.
 
Hachamel –  Tájékozódás, út és helység megtalálása, glóbusz, atlasz iránytű. Segít az eltévedteknek és minden új hazát keresőnek.
 
Hamaliel – . Kémia, vegyi folyamatok, vegyészettel kapcsolatos foglalkozási ágak és termelés.
 
Hanael – Ő a spirituális események egyik legfontosabb angyala. A világ rendje, a politika és a világtörténelem felett is ő áll.
 
Hestiel – Megbékélés, kiengesztelődés, kibékülés saját magunkkal is.
 
Hethetiel –  Repülés, repülőgépek, légi közlekedés, repüléstechnika, űrrepülés, repüléstől való félelem.
 
Hethitiel – . Számítások, építés, matematika, építészet, minden építészettel kapcsolatos dolog, építőipari szakmák, számvetés, számítástechnika, számítógép-központok.
 
Jophaniel – Felemelkedés, érettség. Emberek, állatok, növények fejlődése, szakmai előmenetel, szellemi érettség.
 
Karmael –  A kiegyenlítődés igazságossága, a karma felett áll. A karma őrének is nevezik. Felügyeli az emberek inkarnációit. Karmikus terhek feloldása érdekében hozzá kell fordulni. Ugyancsak ő a kozmikus harmónia őre is.
 
Katzachiel – . Ő a nyugalom, a csend, és az elmélyülés angyala. Hívható bármilyen zaj esetén, vagy a belső nyugalom megtalálása érdekében, ha idegesek vagyunk, és meditációhoz vagy imához való elmélyülés segítségéhez.
 
Kokbiel – . A világegyetem összes bolygója felett áll, valamint azok ránk gyakorolt hatása, befolyása, csillagászat, asztrológia felett.
 
Komutiel – . Ő az állatok angyala. Az ő védelme alatt áll az egész állatvilág. Hívható vadgondozással, állattenyésztéssel, állategészségüggyel és állatpszihológiával kapcsolatban. Az állatvédőknek tanácsos együttműködniük vele.
 
Konfertiel – . Ritmus, zene, árapály, bioritmus, életkor.
 
Konfitiel – Táplálkozás, diéta, táplálkozástudomány, élelmiszerek, az összes élelmezéssel kapcsolatos szakma, élelmiszeripar, élelmiszerek termesztése.
 
Labael – Sokszorozódás a szaporodás értelmében, terhesség, tenyésztés.
 
Lamachael – . Ő az erő angyala. Vészhelyzetben erőért fordulhatunk hozzá. Túlzott testi,
lelki, vagy szellemi megterhelésnél megbízható segítőtárs.
 
Libuel – Tanítás, tanulás, tanárok, iskolák, egyetemek, tananyag, tanterv, tanulási folyamatok.
 
Liriel –  Filozófia, bölcsesség.
 
Malchjdael –  Ő az akarat angyala. Amikor rendkívüli akaraterőre van szükségünk, helyt kell állnunk a nehézségek közepette, kérhetjük a segítségét.
 
Malequiel –  Tanács, biztonság, életmód tanácsok, magabiztosság.
 
Matariel –  Ő az eső angyala. Hívható eső elleni védelem érdekében, és ha szárazság esetén esőt kérünk.
 
Melachiel –  Az emberi rend, szabályok, rendtartás, rendszertan.
 
Melathiel – Az életutat gyakran nagyon nehéz megtalálni. Aki ebben tanácstalan, kérheti
 
 
Melathiel segítségét. Ugyancsak jó tanácsadó olyan területeken, szakmákban, ahol másoknak akarunk útmutatóként szolgálni.
 
Miguel – Állhatatosság, kitartás, az engedékenység kifejlesztése túlzott makacsság esetén.
 
Mizariel – Az anyag megváltoztatása. Segítséget tud nyújtani egy munkadarab megmunkálásánál, de akkor is, ha az anyagot szellemi erővel akarjuk alakítani.
 
Murjel –  Mágnesek, magnetizmus, gyógyítás magnetizmussal.
 
Ophaniel – világoskék tónussal. Hold, holdfény, árapály, holdexpedíció, holdkórosság.
 
Parkaduel –  Béke, viták lecsendesítése, béketárgyalások, belső béke.
 
Plagiguel – Kiteljesedés, befejezés, kívánságok teljesítése, önmegvalósítás, egy életszakasz lezárása. Segít egy alkotást tökélyre vinni.
 
Raaschiel – Ő az univerzum összes rengésének az angyala. Gyakran hívják a rezgések, vagy a földrengés angyalával együtt. A tengerrengés, belső remegés, reszketés ugyancsak az ő hatáskörébe tartozik.
 
Rahathiel – Csillagképek, csillagászat, asztrológia.
 
Ramodiel – Ő a tér legyőzésének az angyala. A jövőben bizonyára jelentős szerepet fog játszani, de manapság is igénybe veszik a segítségét asztrális utazásokhoz.
 
Resethiel – Növények növekedése, mezőgazdaság, kertépítés, kertészek, földművesek, biológusok.
 
Rethiel – Termőföldek, gabonaföld, mezőgazdaság.
 
Riguel -. Tánc, mozgás, torna.
 
Rikbiel – Ő a Föld négy szelének az angyala. Szél elleni védekezéshez hívják, de az aratáshoz kívánatos szél érdekében is kérik a segítségét. Utóbbi esetben mindig Ruchiellel, a szél angyalával együtt hívják.
 
Ruchiel – Ő a szél angyala. Mindig Rikbiel angyallal együtt hívják.
 
Saamiel – Hevesség, érzelmi kitörések, indulatok megszelídítése. Nagyon gyakran hívják más angyalokkal együtt.
 
Saaphiel – Ő a vihar angyala. Viharkárok elkerülésére hívják legtöbbször, és többnyire a szél angyalaival együtt.
 
Sabtiel – Öntözés, csatornák, kutak, szivattyúk, duzzasztógátak, vízellátás.
 
Sailiel – Éjszaka, félelem az éjtől, éjjeli műszak, éjjeliőrök.
 
Salaziel – Vigyázás, irányítás, terelés, juhászok és a nyájuk, járművek, lelkipásztorok nevelők, tanítók, vezető beosztásúak.
 
Samanthiel – Jog, szerződések, jogászok, jegyzők, törvények, iratok, ügyvédi munkaközösségek, egyezmények, tárgyalások.
 
Samotiel – Nyelv, beszéd, szónokok, tolmácsok, fordítók, nyelvtanárok, logopédusok.
 
Samuel – Egészség, egészségügy, jó közérzet, pihenés, kúra, üdülés.
 
Sanothiel – Kereskedelem, közlekedés, kereskedők, üzletek, vállalatok, üzleti utak, piacok, piacosok, utak, járművek, közlekedésügy.
 
Sauthiel – Tengeri hajózás, hajók, kikötők, viziutak, tengerészek, tengeri utazás.
 
Schalgiel -. Hó, hó elleni védelem, lavinák, hófúvások.
 
Schimschiel- Nappal, nappali fény, a nap lefolyása, a mindennapi élet.
 
Segosel – A fizika összes ága, fizikai kutatások.
 
Senekel -. Írás, írásmódok, kézírás, grafológia, régi írások, archívumok, könyvtárak, minden
könyvvel kapcsolatos dolog, tudomány.
 
Seraphel -. Feltalálás, alkotás, feltalálók, mérnökök, szabadalmak, mindenre kiterjedő alkotóképesség.
 
Shariel – Éberség, őrködés, őrök, éjjeliőrök, segítségnyújtás túlzott fáradtság, kimerültség esetén.
 
Siiel – Földrengés. Általában a rengések különböző angyalaival együtt hívják.
 
Simiel- Szerelem, problémák a partnerkapcsolatokban, szerelmi bánat.
 
Siqiel – Ő a szikra angyala. Általában a tűz angyalával együtt hívják. Hatáskörébe tartozik az elektromos szikra, gyújtás, tűzgyújtás is.
 
Speradiel -. Jövendőmondás, jóslás, prognosztizálás.
 
Sporkudiel – Szerkesztés, szerkezet, technika, minden építészettel kapcsolatos dolog, gépészet, gépek építése, szellemi tervezés
 
Stamiel – Siker.
 
Tarosiel – Kilábalás a vészhelyzetekből, kísértések, félelmek, ellenségeskedés, sóvárgás, saját félelmeink, negatív tulajdonságaink legyőzése.
 
Tattwaiel – Öröm, életöröm.
 
Therotiel – Együttérzés, karitatív szervezetek, felebaráti szeretet.
 
Tutiel -. Testi, lelki, és szellemi megtisztulás.
 
Vennel -. Áldozat, jogi hibák és bűnözések áldozatai, üldözés, hatósági önkény, áldozatkészség, önfeláldozás.
 
Verchiel – Élet, életkörülmények, életmód, életfeladat. Karmael angyallal együtt is gyakran hívják.
 
Zaphkiel – Szemlélődés, elmélkedés, meditáció, autogén tréning.
 
Zerosiel – Világosság és tisztaság. Gyakran hívják más angyalokkal (pl. Tutiellel) együtt. Mindenfajta testi, lelki szennyeződés eltávolításában örömmel segít.
 
Zuriel – Termékenység embereknél, állatoknál, növényeknél. Szellemi termékenység.
 
 
 
 
Atlantiszi Mesterangyalok
 
 
ABARIEL – Az isteni szólítás angyala
 
ABRAEL – Az isteni erő angyala
 
ADNAREL – Az évszakok angyala
 
AHAMIEL – Az isteni kardok angyala
 
AGIEL – Az isteni szellem angyala
 
AKHRAZIEL – Isten hírnöke
 
AMITIEL – Az isteni igazság angyala
 
ARAFIEL – Az isteni szigorúság, erő, fenség angyala
 
BARAKIEL – Az isteni világosság angyala
 
BEDALIEL – Az exorcizmus angyal
 
CHASDIEL – A barátságosság angyala
 
EVEL – Az emberiség angyala
 
GADIEL – A szentség angyala
 
GRADIEL – Az isteni hatalom angyala
 
HAZIEL – A látomások angyala
 
HODIEL – Az isteni diadal angyala
 
HOFNIEL – A hazavezetés angyala
 
IETOQIEL – A születés angyala
 
IMACHEDEL – A művészetek angyala
 
IOFIEL – Az isteni szépség angyala
 
PEDAEL – A felszabadítás angyala
 
RAHTIEL – A konstelláció angyala
 
SCHREWNIEL – A nyíltszívűség
 
TADHIEL – A becsületesség angyala
 
ZACHARAEL – Az isteni emlékezet angyala
 
ZAGZAGEL – Az isteni bölcsesség angyala
 
ZAHARIEL – Az isteni világosság angyala
 
 ZERUEL – Isten karja
2022 Amazing Crystal
MINDEN JOG FENNTARTVA!
Amazing Crystal / amazingcrystal.co.uk / tartalmát (szövegét, ábráit, képeit, stb.) másolni, sokszorosítani csak az Amazing Crystal tulajdonosának írásos engedélyével szabad! Az amazingcrystal.co.uk tartalmát más webhelyen engedély nélkül felhasználni szigorúan tilos!