A Mandala és amit róla tudni lehet.

A mandala  a világegyetem képe, a kiáradás és visszaolvadás folyamatában megjelenítve, annak lényegében ábrázolva. A  mandala megmutatja az Abszolút Tudatosságban és Fényességben végbemenő folyamatot.

A mandala (szanszkrit: मण्डल, maṇḍala) a kozmosz, illetve különféle istenek hindu vagy buddhista vallási ábrázolása. Elkészítési folyamata maga is egyfajta meditatív szertartás.
A szó, az ősi indiai nyelvből, a szanszkritból származik. Jelentése: kör, ív, körszelet, korong.

Már a barlangrajzokon, 7- 8000 éves mezopotámiai mintákban is megtalálható volt, aztán inka, maja, buddhista, kelta, arab művészetekben. A templomépítészetben pedig mindig megtalálható.

Sok fajta mandala létezik. Hinduizmus, buddhizmus, kereszténység, görög mitológia, sámánizmus, indián kultúra ábrázolásai a legismertebbek. Minden kultúra és civilizáció használta a kör szimbólumot.
A mandala nem csak önmagunkhoz vezető út egyike, hanem a világ működésének, és abban betöltött helyünknek a megértéséhez is elvezet. 
A Mandalák világa hatékonyan segíti a racionális gondolkodáshoz szokott emberek világképének kiteljesedését, a holisztikus, analógiás gondolkodás elsajátítását.

A mandala nem mindig kör alakú, de mindig a külső és belső világmindenség sűrített mása. A szabályos, ritmikusan ismétlődő minták képesek az élőlények energia rendszerét befolyásolni, megfelelő hullámhosszra állítani, és az agyféltekék között harmonikus összeköttetést teremteni. Ezáltal nyugtat, regenerál, beindítja szervezet öngyógyító képességét. Növeli az agy kapacitását, segíti az összefüggések megértését, a tanulást, képességek kifejlesztésére is kiválóan alkalmas. A mandalák megemelik az ember energiaszintjét. 

A teremtés története ezekkel a szavakkal kezdődik: “Legyen fény!” A fény tehát kezdettől fogva a középpontban áll. Fény nélkül semmi sem nyilvánulna meg számunkra. Ahogy minden tér a tér nélküli pontból fejlődik ki, úgy keletkezik az egész világ a fehér fényből, amelynek színeiben és formáiban állandóan elveszünk.

Minden egyes mandala különféle színeket, jobban mondva inkább fényeket sugároz, ami bizonyítottan hatással van az élő szervezetben zajló biokémiai és biofizikai folyamatokra, hiszen a fény nem más, mint egy előre meghatározott tulajdonságokkal rendelkező elektromágneses hullám, amire a biológiai szervezet nagyon érzékeny.

A mandalával kivitelezett fény gyógyító energiáját a szervezet képes a megfelelő helyre juttatni, így az energiákra érzékeny enzimek befolyásolhatóvá válnak a besugárzott energiára. Ezen az elven működik a mandalák csodálatos, mégis tudományos módszerekkel is magyarázható gyógyító, valamint energetizáló hatása.

A tiszta fény amely az ezoterika és a vallás számára mindig is az egység és a megvilágosodás szimbóluma volt, a polaritás világából egyáltalán nem észlelhető. A Bibliában ezt formálisan úgy ábrázolják, hogy amikor Isten fényjelenséggel lép fel, akkor fényessége elvakítja az embereket. Mi nem láthatjuk Istent (az Egységet), mert ha túl közel megyünk hozzá, nem tudjuk elviselni. 

Eredetét tekintve a mandala leginkább a buddhista tibeti és indiai kultúrához köthető, ahol ma is, évezredek óta használják meditációs technikákhoz, gyakorlatokhoz. A jógik elmélyedést segítő különféle eszközöket használnak, melyekre támaszkodva szilárdan tarthatják tudatukat meditációjuk tárgyán. Ezek a test – és kéztartások (azaz mudrá), a hangok, ami nem más mint a mantra, a kézbe vehető tárgyak, tehát a vadzsra és a málá, illetőleg az istenségek különféle képi ábrázolásai, azaz a mandala.

A mandala középpontja szimbolizálja a világ közepét. E pont soha nem mozog, de minden körülötte forog. 

A mandala lényegisége a közepe, és az e köré egyensúlyba rendeződő, a középpontból megjelenő elemek. Ha ez létrejön, akkor beszélhetünk teljességről. Ha az elemek a középponthoz és egymáshoz képest diszharmóniába, egyensúlytalanságba kerülnek, akkor elveszítjük a tökéletességünket. Spirituális szinten ez úgy jelentkezik, hogy képtelenek vagyunk a középpont, a Tudat tiszta természetével felvenni a kapcsolatot.Ha felborul az egyensúly, akkor teljesség – mentes, tökéletlen állapot áll fenn, és az ember úgy is érzi magát. 

Ha nincs harmónia, nem uraljuk az életünket, nem tudunk dönteni, gyengének érezzük magunkat, félünk, negatív érzések és gondolatok keletkeznek bennünk, tetteinket magunk sem értjük, és mindezek fizikai szinten megjelenve betegséget okoznak.

A mandala lényege abban áll, hogy egy kör vagy egy négyzet alakú mandalát készítenek, amelyben a középpontból indulnak ki és számos, igen változatos geometriai formát szőnek bele. A mandalák pompázatosan színesek és csodálatos, olykor magas művészi tehetségről adnak tanúbizonyságot. Olyan is előfordul, hogy festményekkel veszik körbe azokat vagy már elve beleépítik azokat a mandalába.


A mandalakészítés egy meditatív szertartás, olyan, mint egy elmélyülő gyakorlatsor. 
Egyes mandalák elkészítése akár több hónapot is igénybe vehet. Általában a nagyobb vallási ünnepekre több méter átmérőjű mandalákat is készítenek, amit aztán az ünnepséget követően nemes egyszerűséggel összesöpörnek, tehát megsemmisítenek. Ennek hátterében mély metafizikai és vallási meggondolások állnak.

Mielőtt valaki elnyeri az engedélyt, hogy egy mandalán dolgozhasson, hosszú utat kell bejárnia. Ennek során memorizálnia kell a szimbólumokat, azok kombinációit és lehetséges elhelyezkedését és meg kell szereznie azt a technikai tudást, ami elengedhetetlen a mandalák létrehozásához. Meg kell tanulnia továbbá, hogy az egyes szimbólumoknak mi a filozófiai és spirituális tartalmuk és azokat hogyan lehet alkalmazni a mandala létrehozása során. 

Fontos megjegyezni, hogy a mandala kifejezetten a szentírások szövegein alapul. A mandala létrehozásának művészete nagyon komplex, az ehhez kötődő ismeretek megtanulása éveket vesz igénybe. Ennek nem csak a technikai tudás megszerzése az oka, de a megfelelő figyelem és koncentráció megtanulása is, hiszen a mandala által a festő Buddha tanításait közvetíti. 

Mivel a mandala tartalmazza a Buddha által a megvilágosodás elérése érdekében adott utasításokat, így a készítőjének törekednie kell a motiváció tisztaságára és a tökéletesség elérésére munkája során.

A mandala egy vizualizációs segédeszköz is lehet, amelyet nézve szinte kikapcsolható az elme. Meditációk és vallási ceremóniák alkalmával az elrévedésre, a módosult tudatállapotok kiváltására kitűnően alkalmas eszköz. 

Ha valaki kényelmesen leül, elhelyezkedik és semmi mással nem foglalkozik, csakis a mandalára vagy annak középpontjára szegezi a tekintetét, akkor érdekes változások indulnak el az elméjében. A mandala felerősít, illetve katalizál az emberben bizonyos belső energiaáramlásokat és egy emelkedettebb tudatállapot eléréséhez segíti hozzá a szemlélőt.

Legfontosabb célja a mandala alkalmazásának, hogy a meditálót bevezesse egy tökéletes kozmoszba, ahol a külső elemek és a belső tudatszintek között harmónia uralkodik. Tehát valójában a mandala egy tudatos fejlődési folyamat térképe, mondhatnánk “lélekvezetője”. A cél, elfoglalni a mandala megszentelt, mágikus körének közepét, a mozdulatlan mozgató helyét. Ekkor a megnyilvánulások visszaolvadnak eredeti egységükbe, felismerszik a mikro- és makrokozmosz azonossága. Három minőség emelkedik ki ezek közül: a szeretetteljes együttérzés, a bölcsesség és az erő. 

Ennek a legmagasabb tudatállapotnak az elnyeréséhez a gyakorlónak be kell hatolnia a mandalába. A tradicionális mandala koncentrikus, szimmetrikus kör alakú kép. A mandalában a kör jelképezi a szellemiséget, a négyzet az anyagi világot, a színek pedig érzelmeket társítanak ezekhez a formákhoz.

Ha mandalát szeretnénk az otthonunkban elhelyezni bármiylen formában, akkor figyelnünk kell az égtájakra is.Az égtájak szerinti elrendezésnél tisztáznunk kell, hogy mely rendszer az, melyben hiszünk. 

A Magyar rendszer szerint az égtájak szerint is elhelyezhetjük a tulipános díszítésű tárgyakat otthonunkban a szerint, hogy mit szeretnénk erősíteni ezzel a szimbólummal. Figyeljünk arra, hogy a leírásnak megfelelően díszítsünk.

ÉGTÁJAK:

KELET – Ide tegyük, ha szeretnénk megújulni nőiességünkben. Ha még nem találtuk meg életünk párját, vagy éppen az udvarlás fázisában vagyunk. Azoknak a Hölgyeknek is erre a részre ajánlott tájolni, akik gyermeket szeretnének.

DÉL – Ha már házasságban élünk és családanyaként kell helytállnunk. Párkapcsolatunkat, szexuális életünket is erősítheti ez a szimbólum.

NYUGAT – A női összetartó erőt serkenthetjük, ha életterünk nyugati részére helyezzük el a szimbólumot.

ÉSZAK – A visszavonulás, a befelé fordulás, a megpihenés energiáját adja. Ha egy kis magányra vágyunk.


KÖZÉPre – Család és az EGÉSZség területe, ahol a szívből futó tulipán erősíti a szeretetet, harmóniát a családtagok között. A vázában lévő tulipán szimbólumához kapcsolódik a víz, ami minden élet alapja, forrása.

A szimbólumokkal való gyógyítás, energetizálás akkor a leghatásosabb, ha magunk rajzoljuk, festjük, hímezzük meg a gyógyító jelképeket és ez által saját lelkünk pozitív kívánságait vetítjük bele. Higgyük el, a befektetett energia megtérül.

A mandala festés során alkalmazott öt alapszín a fehér, sárga, piros, zöld és sötétkék.  Mindegyik szín az öt transzcendentális Buddhának az egyike, az emberi természet öt téveszméjével társítva.  Ezek a téveszmék elhomályosítják valódi természetünket, de a meditáció segítségével ezek az öt Buddha bölcsességévé válhatnak:

– FEHÉR – Vairocana: A tudatlanság téveszméje a valóság bölcsességévé válik.

– SÁRGA – Ratnasambhava: A büszkeség csalódása az egyenlőség bölcsességévé válik.

– VÖRÖS – Amitabha: A kötődés csalódása a megkülönböztetés bölcsességévé válik.

– ZÖLD – Amoghasiddhi: A féltékenység megtévesztése a megvalósítás bölcsességévé válik.

– KÉK – Akshobhya: A harag megtévesztése a bölcsesség tükrévé válik.

Azonban a mandalák nem csak ezt az öt alapszínt használják, jóval szélesebb a felhasználható színek skálája, amelyeknek önmagukban is megvan a saját jelentésük.

A MANDALA SZÍNEINEK JELENTÉSE: 

– FEHÉR: megkönnyebbülés, tökéletesedés, együttérzés, nyugalom. 

 – FEKETE: titok, megérzés, belátás, újjászületés.  

– SZÜRKE: lelki gyógyulás, szelídség, szeretet, hűség.  

– SÁRGA: barátságosság, fogékonyság, természet, intelligencia.  

– KÉK: elégedettség, ellazulás, harmónia.  

– TŰZPIROS: rettenthetetlenség, hatalom, változás, szerelem.  

– BÍBOR: emberszeretet, idealizmus, bölcsesség.  

– RÓZSASZÍN: érzékenység, a “belső” gyógyulása, egyetemes gyógyulás.  

– NARANCS: önkontroll, vitalitás, becsvágy, megérzés.  

– ZÖLD: növekedés, bizalom, kapcsolat, gyógyulás, nyugalom.  

– BARNA: földközelség, stabilitás, tudatos kötődés a környezethez.  

– EZÜST: érzékfölötti, természetfölötti képességek, áradó érzelmek, jólét.


A SZÍNEK SZIMBOLIKÁJA:

A kék nemcsak a hideg színe, hanem egyúttal a befogadónak, a felvevőnek, vagyis a női princípiumnak a színe. Így ez a színe Szűz Mária köpenyének is, aki maga a nőiség, akinek a neve összefügg a kék tengerrel, a “mare”-val. A tenger az elnyelést és az elsüllyedést szimbolizálja, így a kék szín mélységet, elsüllyedést és passzivitást fejez ki.
A kék tehát a női, a szaporító, sokszorosító princípium színe. De a Teremtő egy aspektusához is hozzájárul. Visnu, mint “a kék Isten” ismert az indiaiaknál. Agnit, “az igazságkeresés istenét” is gyakran ábrázolják kéknek. Ezzel a kék az igazság, a hűség és a halhatatlanság színévé is válik

És ahogy belemerülünk a hűvös kékbe, úgy emel ki minket a piros. Ez a forró és a láng színe, meg a Szentlélek színe is, mely pünkösdkor lángnyelvekben ereszkedett le az apostolokra. A bátorság színe, meg a lelkesedés tüzéé, és ugyanolyan élénkítően hat a külvilágra, mint a lila a belsőre. Emellett a piros a szeretet színe világunkban, ezért beszélünk forró, sőt lángoló szerelemről. 

A cigányok veszélyesnek találták lakókocsijukban a túl sok pirosat, ügyeltek arra, hogy mindig elég lila vegye őket körül, mert a lila a közép kifejezése. 

Az arany az “arany közép”-nek, főleg a Logosznak és a napfénynek jár ki, amely a megnyilvánult fényszimbólum ábrázolására szolgál.A hétköznapi világban is csak a legfontosabb és legcentrálisabb dolgok számára van fenntartva az arany. Már az alapul szolgáló fém magas anyagi értéke is kezeskedik erről. 

Tehát a királyok és a császárok színe és féme ez a mi nyugati világunkban, de a világ többi részébe is. Csak a maják, aztékok és inkák mesés aranykincsére kell gondolnunk, akik számára ez a szín, mint legfelsőbb istenségük lakóhelyének, a Napnak a színe, szent volt.

Nagyon közel áll hozzá a sárga, amely tiszta formájában a fény színének számít. De amint átmegy fakóba vagy “kénesbe”, az irigység, a féltékenység és az árulás színe lesz. Júdás Iskariótot gyakran ábrázolják ebben a színben. Ilyen a színe a kénnek, annak az alapanyagnak, amellyel az ördög a poklot fűti.

A fehér a töretlen fény színe, az aranyhoz hasonlóan csak a legelőkelőbbeket illeti meg. Ez a papi ruhák színe, Aaron, az egyiptomi pap, a Biblia első papja ugyanúgy ezt viselte, mint az indiai guruk, és a pápa öltözete is fehér. Ezenkívül a feltámadásnak és a halálnak a színe is, mert aki fel akar támadni, annak előbb meg kell halnia. Így aztán a szellemi újjászületés színe is. 

Ne csodálkozzunk azon, ha más országokban és kultúrákban, mint pl. Indiában, Japánban a temetés színe fehér.  Ez csak azon álláspont kérdése, amelyből a halált nézzük.Sok országban a halotti virágok is fehérek, akárcsak azok a virágok, amelyeket az újjászületett mestereknek ajándékoznak.

A lótuszvirág, a legteljesebb fejlettség szimbóluma sem véletlenül fehér Keleten, a tökéletesség mellett az abszolút tisztaságot is szimbolizálja, s ezzel megint hazatértünk; és azt látjuk, mi, akiknek mindenre bizonyíték kell, hogy a fizika szerint a fehér az egyetlen tökéletes szín, mert magába foglalja az összes többit.  És számunkra is a tisztaság szimbóluma, amit “hófehér”, “hattyúfehér”, “liliomfehér” szavakkal külön hangsúlyozunk.

A többi szín a mandalákban kissé hátraszorul, de ha azt nézzük, az indián mandalákban a zöld és a barna, mint a természet leggyakoribb színei érthetően gyakrabban vannak képviselve.  Emellett a zöld a béke színe. A zöldet még az iszlám színeként, meg a növekedés szimbólumaként is számon tartjuk.  Ahogy a természet kizöldülése a hosszú, halálhoz hasonló (fehér) tél után reményt kelt az emberekben, úgy szimbolizálja a zöld a tavaszt.

Szemléld meg figyelmesen a feketét is, noha az tulajdonképpen nem szín, az csupán a színek távollétére utal.

Ha újfent visszatérünk a fehér szimbolikájához, akkor a fekte jelentősége hamar világossá válik. Ahogy a fehér a mindent felölelő tökéletességet ábrázolja, úgy a fekete az abszolút redukálás, minden fény és ezzel minden szín hiánya. 

Az asztrológiai szimbolikában a Szaturnusznak, a küszöb őrének a színe ez, nálunk pedig a gyász és a halál színe.  Mindenkinek el kell haladnia a “küszöb őre” előtt, a legvégsőkre való redukálás szakaszán, mindenkinek át kell mennie a sötét póluson, az árnyékon vagy az alvilágon a fényhez vezető útja során. 


A SZÁMOK SZIMBOLIKUS JELENTÉSE: 

1: nyitottság, teremtés.

2: befogadás, nőiesség, intuíció.

3: kapcsolatteremtés, változás.

4: határozottság, precizitás.

5: kreativitás, sikerek.

6: béke, nyugalom.

7: határozottság, vonzerő.

8: pontosság, szellemiség.

9: romantika, tehetség.


A SZÁMOK VILÁGA

Nézzük meg közelebbről a számokat és jelentőségeket:

Az 1 – az egységnek felel meg, a még meg nem nyilvánultnak, a Legfelsőbbnek: Istennek.

A 2 – nyilvánvalóan a polaritás száma, az ellentéteké, tehát ezé a világé (és így az ördögé).

A 3 – ezzel szemben a teremtés harmonikus aspektusát fejezi ki, egy isteni, de az eggyel szemben már megnyilvánult szintet. Így szólunk a Szentháromságról (Atya, Fiú, Szentlélek), a Három Szent Királyról, de az indiaiak is ismerik ezt a hármasságot a három Isten megnyilvánulásában, hisz Brahma, Visnu és Siva analóg a három gunával, a teremtés alaperőivel; ezek pedig pontosan megfelelnek a három, alapvektornak, amelyekre tudósaink véleménye szerint felépítik az erők világát és a hatásokat. 

A három alapszín is kifejezi ezt az összefüggést, ahol a fehér természetesen az Egynek felel meg. A háromszögben geometriailag látjuk, hogy a három miképp nőtt a kettő fölé.

A 4 – a kereszt száma, a négy végpontjával, a négy iránnyal, a polaritás két gerendájából képezve.  A kereszt és a négyszög az anyag és ezzel a mi világunk szimbólumai.  Ez az a kereszt, amit magunkra kell vennünk.  És ez az a kereszt is, amit Krisztus vett magára, amikor az egységből a világra jött és a kettőt összekötötte egymással, ami miatt az 5 is az ő száma.

A számok világában is találunk már általunk ismert szimbolikát.  Egy középpontból feszítik ki keresztet négy irányba, mely leképezi a világot.  E középpontban eltűnik a négy irány, és a polaritás két gerendája is eggyé lesz a keresztezési pontban.  A világnak természetesen négy eleme van (Tűz, Víz, Levegő és Föld), az indiaiak ötödik eleme, az akasha, nem tartozik az anyagi világhoz. (Ez a kabalában az éter, a mindenen áthatoló, hullámszerű tér. A világ legszubsztilisebb információhordozója.)  Így négy világfolyó, négy gyökérfajta, négy évszak és négy világkorszak van. 

Az ötös szám az emberé, ezt mutatja nekünk az embermandala ötágú csillaga, és ez Krisztus száma is az ő emberi aspektusában, miután öt sebből vérzik a kereszten.  Az ötszárú csillag kővel körülépítve a gótika csúcsívét adja.

A 6 – újból a polaritás szimbóluma egy még tovább kibontott szinten. Gondolj a Dávid-csillag egymáson keresztülhatoló háromszögére, amelyek a maguk piros, kék színével a mikro- és a makrokozmosz egymáson való áthatolását ábrázolják. Ennek a szintnek felel meg a hatszínű szivárvány és a férfi-nő ellenpólus, valamint a “szex” mint a magát megsokszorozó emberi világ kifejeződése. A hat kiáll az erők közötti egyensúlyért is, ahogy ez a hatágú csillagról leolvasható.

A 7-esben – újra egy, a harmónia mellett elkötelezett számot látunk. Az egészet, egy már kifejezetten anyagi szinten, mert így vitte végbe Isten az egész teremtést hét nap alatt (vagyis egy héten). Hét klasszikus bolygó van, hét szabad művészet, hét erény (a rózsák gyakori témája) és hét életkor. Az ókoriaknál a hét misztikus számnak számított. 

Általában azt látjuk, hogy a páratlan számok az egyes direkt fejlődésének folytatói, míg a párosok inkább a kettőhöz és így a polaritáshoz kapcsolódnak. Így ábrázolja a számsor az utat az egyik szélsőségből a másikba, a pólustól az ellenpólusig, hasonlóan, mint az állatövben, ahol mindig egy pozitív meg egy negatív állatövjegy váltakozik.

Ebben a szellemben folytatja a 8 – a 4 fejlődését. A négyesség világa fölött annak a négy irányával és négy paradicsomi folyamával fúj a nyolc világszél (ezeket még a mai meteorológia is használja). A nyolc a fekvő lemniszkáta formájában a végtelenséget is visszatükrözi, így az újjászületés szimbóluma is. Nem véletlenül használják az ezoterikában és a matematikában a lemniszkátát (mint a mágus feje felett az első tarotkártyán) azonos értelemben.

A 9 – befejezi a számoknak ezt az első ciklusát, és így újra egy tökéletes szám lesz, hiszen a 10-zel új szakasz kezdődik.

A 10 – a számszimbolikában megint az egyesnek és a kezdőpontnak felel meg. Már csak képileg is; a 10 egy 1-es és egy 0. És ebben a 0-ban újra megpillanthatjuk a pontot, azt az őspontot, amely tér által felfúvódott, és ezzel újra az 1-esnek felel meg.

Az újrakezdés a tízzel még egy másik szempontból is jelentős. Az ezoterika a számokat szimbolikus értékük alapján vizsgálja és ahhoz adja az összegzett számokat addig, míg azok megint egy számmá nem lesznek (ez az úgynevezett teozófiai összeadás), tehát a 10 eszerint 1+0 = 1, 11 = 1+1 = 2, 12= 1+2 = 3, 13 = 1 + 3 = 4. Így a ciklus valóban elölről kezdődik.Így eredményez pl. 18 = 1 + 8 = 9-et és a 40 újra 4-et. 

Az év 52 hónapja 7-re redukálódik, ami a hét napjainak a száma, és a 12 apostol Isten három-egységének újbóli kifejeződése egy anyagi szinten.

A FORMÁK SZIMBOLIKUS JELENTÉSE:

PONT: egység

KÖR: örökkévalóság, kozmikus rend, varázskör,szellemiség.

SPIRÁL: örvénylés, dinamizmus

NÉGYZET: föld, anyag,stabilitás.

CSÚCSÁN ÁLLÓ NÉGYZET:labilitás.

OLADLÁN ÁLLÓ HÁROMSZÖG: férfiasság, kreativitás, teremtő energia, felemelkedés, Szentháromság.

CSÚCSÁN ÁLLÓ HÁROMSZÖG: víz, nőiesség, anyagba törekvés.

6 ÁGÚ CSILLAG: kozmikus egyensúly, elégedettség.

5 ÁGÚ CSILLAG: tökéletes ember, teljesítmény,  a hatalom, erő jelképe.

VONAL: mozgás.

HULLÁMVONAL: ritmusos terjedés.

FA: élet, fejlődés

SZÍV: szeretet, szerelem, érzelmek.

VÍZ: anyagi létezés, megtisztulás, tudattalan, lélek, ösztön.

HÁLÓ: megkötöttség.

FÉLKÖR: szellemi nyitottság.

LÓTUSZVIRÁG: örök élet

RÓZSA:  fény, szeretet

IBOLYA: szerénység.

TULIPÁN: A tulipán különböző módosulatai a nőt kislány korától az élet minden pillanatában ábrázolni képes a betegségig, az öregségig, a halálig.

A tulipán erősen stilizált ábrázolású! Ez nem a forma hiányossága, hanem kimondottan cél.  Ugyanis a tulipán az Isten jelképes ábrázolása is múltunkban. 

Rovásírásban pl. az Ös-Ten rovás jelekkel hasonló formát ad a tulipán és annak levelei. Illetve a stilizált ábrázolás hozza a női nemi szerv, és egy szülő nő formaiságát is.

A tulipán, mint szimbólum, többféle jelentés tartalommal bír. A színe a magyar népművészetben jellemzően piros, ami jellemzően az érzékiségre, a szerelemre is utal. 

Mint termékenység szimbólum gonosz elhárító szerepe is van, ezért faragták régen kapukra is.

Használati tárgyakra is faragták, festették, mint tulipános láda, hímezték terítőre, ágyneműre, ruhára. 

Karpereceket, övvereteket és szíjvégek kedvelt díszítő motívuma. 

Edényeken is találkozhatunk ezzel a virággal, a korondi fazekasság fő díszítő eleme is tulipán.

A nőiességet jelképezve a születéssel van kapcsolatban, a tulipán lényegében a két széttárt combnak és az élet kapujának ikonikus ábrázolása. 

A TULIPÁN RÉSZEINEK JELENTÉSE:

BIMBÓ – kislányokat jelöl, akik még ártatlanok, szüzek. A világosabb árnyalatok a jellemzőek. Kislányok szobájába, illetve nekik szánt ajándékokra gyönyörű lehet a bimbós tulipán.

NYÍLÓ TULIPÁNOK –  fiatal lányokat jelképezi, akiknek már udvarolnak, eladó sorban vannak. A pubertáskorban levő lányok szobájába megfelelő, illetve nekik szánt ajándékra.

KINYÍLT VIRÁG – megházasodott asszonyokat jelöl. A konyhában helyezzük el!

TULIPÁN ÁBRÁZOLÁSA FORDÍTOTT SZÍVVEL – nő és férfi együttlétét jelképezi. Hálószobában érdemes feltenni és javasolt a piros szín használata.

FIAS TULIPÁN – A  tulipán kelyhének belsejében egy magocska vagy egy másik tulipán van. Ez a szimbólum az áldott állapotban levő levő asszonyokat jelöli, akik szívük alatt hordják magzatukat. A lakás középső részére helyezzük el. Kiváló díszítés lehet kismamáknak szánt ajándékokra.

VISSZAZÁRÓDÓ TULIPÁN – Az idősebb asszonyok jelképe, akik már nem szülőképesek. A konyhába érdemes elhelyezni. Ha gyermeket szeretnénk, véletlenül se helyezzük el ezt a tulipánváltozatot önmagában. A tulipán levelei keresztezik egymást, így ez a tulipán meddő, azaz már nem tudja befogadni az új életet.


A MANDALA NÉHÁNY ALAPFORMÁJÁNAK JELENTÉSE:

– A kör középpont nélkül az ismeretlen nem-létezőt jelenti.

– A kör közepén lévő pont szimbolizálja a létezőt, az időtlent a maga tökéletes állapotában. Az ősi bölcsesség egy ragyogó pontról beszél a holdvilág nélküli égbolton. Így lehetséges felfogni a középen lévő ragyogó fehér pontot, mint a szellemi-isteni tudatosság fénylő magját, a szent kör és az ős-sötétség közepében, erővel telve.

– A kör középpontjából kiinduló spirális és sugár irányú vonalak azt jelentik, hogy a középen lévő tudatos mag isteni fénnyé alakul. A szellem lángja kiáramlik a sötétségbe és a teremtés mandala-kereke mozgásba lendül.

– A vízszintes vonal (a kör átfogója) jelképezi az ősanyai lényeget a mindent átfogó végtelenségben, a körben.

– A függőleges vonal (a kör átfogója) jelenti az isteni, mindent átható energiát.

– Az egymásra merőleges két vonal azt jelenti, hogy a mindent átható szellem és az ősanyai lényeg megteremti a kozmikus keresztet vagy világkeresztet.

– A svasztika a kereszt egy variációja és az állandó mozgásra utal – minden folyik. Ameddig a Teremtés folyamatban van, semmi sincs nyugalomban, minden energia.

– Yin-yang szimbólum: minden létező polaritása, a pólusok kiegyenlítődése, a tai-chi. A yin a női princípium, tartalmaz valamennyi yangot és a yang, a férfi princípium magába zár némi yint. A yang és a yin, a világos és a sötét egymásba simul köralakú teljességben.


KÉSZÍTS EGY MANDALÁT!

Ha végeztél, tekintsd meg a művedet és engedd, hogy hasson rád, hogy tudatodnak visszaadja azt, amelyből ez éppencsak kinőttél, nézd meg anélkül, hogy megítélnéd, ne törődj a részletekkel, hanem éld meg az egészet, az osztatlant! 

Ez a rendminta minden aspektusában egy kivetítés, a Te bensődnek a teremtménye kell legyen, engedd tehát újra be, hozd vissza úgy, ahogy Brahma egy sokkal hosszabb ciklusban újra belélegzi a teremtését – majd zárja be újra a kört.

Egy ilyen folyamatban megtörténhet, hogy Te a mandala szimbolikus struktúráid, melyeket Te alakítasz ki, átéled az egész a testiségéig, és annak egyes részeit bizonyos szerveidben, illetve testrészeidben megérzed. 

A rezonancia egy visszhangjelenség, és a mandala úgyszólván a mi saját rezgéskörünk, amely bennünket visszahatólag újra rezgésbe hozhat. Engedd átmagad az együttrezgésnek!

Lejjebb, a képek alatt megtudhatod, hogyan meditálj egy mandalával!


HOGYAN MEDITÁLJUNK MANDALÁVAL?

Amikor meditálásra használsz egy mandalát, olyat válassz, ami nagyon mélyen felkeltette a figyelmedet. 

A meditáció nagymértékben a koncentráláson alapul, ezért a kiválasztott mandala használata előtt találj egy csendes helyet, ami távol van a zajtól és egyéb zavaró tényezőktől. 

Próbáld meg feloldódni a körülötted lévő nyugodt légkörben, csendesítsd le az elmédet és lélegezz lassan mélyeket.

1. Helyezkedj el a kiválasztott mandalával szemben. Ülj le kényelmesen egy székre talpadat a padlón tartva vagy egy párnán keresztbe tett lábakkal.

2. Lassan és mélyen lélegezz be rekeszizomból, miközben lecsendesíted és kiüríted az elmédet.

3. Szelíden nézz a mandalára miközben ellazítod a szemedet, úgy hogy a kép lassan elmosódik.

4. Csendesen ülve összpontosíts a képre és hagyd, hogy alakjai, mintái, színei a tudattalan elmében elkezdjenek dolgozni. Ha zavaró gondolatok merülnek fel, hagyd, hogy eltávolodjanak és óvatosan vezesd vissza figyelmedet a mandalára.

5. Ha végeztél a meditációval, akkor lassan vigyed vissza a figyelmedet a környezetedre.

Az első meditációk időtartama legyen legalább 5 perc, ezt próbáld meg fokozatosan 15 percre emelni.

Egészségedre!

2021 Amazing Crystal
MINDEN JOG FENNTARTVA!
Amazing Crystal / amazingcrystal.co.uk / tartalmát (szövegét, ábráit, képeit, stb.) másolni, sokszorosítani csak az Amazing Crystal tulajdonosának írásos engedélyével szabad! Az amazingcrystal.co.uk tartalmát más webhelyen engedély nélkül felhasználni szigorúan tilos!