A titokzatos Atlantiszi gyűrű

A képen látható fajtából tudok én beszerezni. Az anyaga ezüst.


Az Atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben terjed, hiszen védelmező és gyógyító ereje rendkívüli a tapasztalatok alapján.

A gyűrű készítőjének több mindenre oda kell figyelnie, mikor azt készíti, különben a gyűrű nem lesz képes úgy működni ahogyan kellene.

Nem lehet sem túl nehéz, sem túl vastag a gyűrű és ami a legfőbb, hogy a motívumnak az eredetinek kell lennie.

Mostanság rengeteg olyan Atlantiszi gyűrűnek mondott gyűrű látható, amelyeken a motívum más, van benne kő, vagy egyéb más mintázat.

Az eredeti Atlatiszi gyűrű egyszerű, mégis fenséges.

Nem giccses, nincs rajta semmi túlzó, csak a motívum, aminek az ereje dolgozik benne.

Egy Atlantisz szakértő szerint nem mindegy a gyűrű összetétele sem.

Létezik arany színűben meg ezüstben, sőt már készítenek acélból is, de a szakértő azt mondja, az ezüst, az acél, vagy acél ami ezüsttel van futtatva a legjobban működő.


Az eredeti gyűrűt egyébként egy francia egyiptológus találta meg 1860-ban a Királyok Völgyében végzett ásatásai során egy főpap sírjában.

A gyűrűn lévő mintázat egyből felkeltette a francia egyiptológus érdeklődését, mivel sehogyan sem illett az egyiptomi kultúrára jellemző hagyományos motívumokhoz.

Az ábra meghatározott geometriai formákból elrendezett mintát mutatott.
A gyűrűre bukkanó egyiptológus végül arra a megállapításra jutott, hogy a sírban talált gyűrű Atlantiszról származik, és kora több ezer évre tehető.
A gyűrű mintája egyértelműen az egyiptomi kultúra előtti civilizáció terméke, amely vagy ott jött létre, vagy később került oda, de amelynek mindkét esetben az ősi egyiptomiak voltak az örökösei.
Az egyiptomi civilizáció akár az atlantiszival párhuzamosan is létezhetett, kereskedelmi, kulturális és szellemi kapcsolatokat fenntartva.
Így is az egyiptomi pap birtokába kerülhetett a titokzatos gyűrű.

A gyűrű mintázata energiapajzsot képez.

André de Bélizal, a modern kori radiesztézia egykori úttörője elsőként végzett komplex radiesztéziai vizsgálatokat a gyűrűn, és már az első pillanatban megértette, hogy rendkívüli erővel és hatáskörrel bíró tárggyal van dolga.
Rájött, hogy az egyszerű geometriai formáknak egyenként saját, meghatározott jelentésük és rendeltetésük van, csakúgy, mint a teljes mintázatnak.

A gyűrű köralakjának, azaz a forma megválasztásának is lényeges a jelentése.
Rajzolata három hosszú téglalapból, hat négyzetből és a formát két oldalról lezáró két háromszögből áll.
Az összegyűjtött eredmények alapján André de Bélizal megállapította, hogy az atlantiszi jelet hordozó gyűrű hatalmas erejű energetikai védőpajzs, amely viselőjét mindennemű külső káros befolyástól megóvja.
A gyűrű mintázata elektromágneses hullámokat sugároz, melyek képesek létrehozni egy, még kideríthetetlen elv szerint aktívan működő védőpajzsot, megelőzve minden káros energetikai befolyást, mint pl. a geofizikai okok vagy a légkör rezgésének zavaró hatásai.

Ide tartozik továbbá bármilyen rossz kívánság, átok, rontás vagy egyéb mágikus agresszió energetikai töltésének közömbösítése (vagy akár transzformálása) is.

A gyűrű jelképei:

Az Atlantiszi gyűrű két végén lévő háromszögek a Szinuszt jelképezik, amelynek atlantiszi vonatkozásai vannak.
A feltételezések szerint ugyanis onnan érkezett az atlantiszi kultúrát teremtő idegen civilizáció.
A Szíriusz az egyik legfényesebb és legközelebbi csillag, amely tulajdonképpen két csillagból áll: a Szíriusz A-ból és az azt ötvenévenként megkerülő “fehér törpéből”, a Szíriusz B-ből.
A Szinusszal számos ősi kultúra foglalkozott, és meglepően sokat tudtak róla.
Az ősi egyiptomiak kultikus tiszteletet tanúsítottak a Szíriusz iránt, amelyet feltehetően az atlantisziaktól vettek át.
A feltételezések szerint a gyűrűn lévő háromszögek a szinuszról érkező jeleket regisztráló antennák.
Nem kizárt, hogy a gyűrű háromszög alakú elemei a piramis energiáját is jelképezik.
A háromszög továbbá fényt, mozgást, életet, bőséget, védelmet szimbolizál és a védőmágia egyik legfontosabb eszközévé vált.
A két háromszög “Héraklész Oszlopait” (Gibraltár) jelképezte, melyek utat nyitottak Atlantisz felé.
A háromszög istenséget, szentséget, gondviselést, védelmet is jelképez.
A gyűrű többi geometriai formái: négyzet – stabilitás, mozdulatlanság, alap (pl. a piramis alapja), a négy elem (levegő, víz, fold, tűz), az egyenlőség, a pártatlanság, a jog, az igazság, a tartósság.
A négyzet és a téglalap a négy világtáj és a négy rendszeres szél megfelelői. (A három téglalap együtt ismét egy négyzetet alkot).
A kör (gyűrű – az atlantiszi minta hordozója): végtelenség.

Védelem, gyógyítás, extraszensz képességek:

A gyűrű megmagyarázhatatlan érintetlenséget biztosít viselőjének, védi minden formájú külső agresszió ellen.
Ennek oka a bizonyos kiváltságos formák által sugárzott, nagyon nehezen (vagy egyáltalán nem) áthatolható védőburok.
A külső agresszión kívül a gyűrű védi viselőjét olyan diszharmonizáló befolyásoktól, amely tudatosan vagy nem, saját belső energiáink megzavarásából fakad.
Más szóval, szabályozza saját energiamezőnket, melynek maga a gyűrű is része.
A gyűrű második fontos tulajdonsága a gyógyítás.
A test energetikai egyensúlyt állítja helyre, viselése közben kiegyenlítődik az aura.
A harmadik tulajdonsága az intuíció és az érzékszerveken túli érzékelés megerősítése.
A gyűrű viselője érzékennyé válik bizonyos hatásokra és üzenetekre, melyeket másképpen nem tudott volna érzékelni.
A kutatók egyfajta antennához hasonlítják a gyűrűt, amely érzékennyé teszi viselőjét a “finom” üzenetekre, illetve segít felfedni parajelenségbeli képességeiket.

Rogger de Lafforest szerint Jua, a főpap (akinek a sírjában találtak rá a gyűrűre) egyfajta különleges, vezeték nélküli telefonként használta gyűrűjét, hogy a beavatottakkal tartani tudja a kapcsolatot.
A fáraók papjai – az atlantisziak misztikus titkainak örökösei – olyan hihetetlen módszereket ismertek, amelyeket a modern tudomány csak most kezd felfedezni.

A gyűrű fehér fényt sugároz.

Az atlantiszi gyűrűn végzett mérések kimutatták, hogy sugárzása a fényspektrumbeli fehér fénynek felel meg.
Tehát magába foglal minden olyan energiát, amely a harmonikus élethez szükséges.
Tisztánlátó személyek az emberi aurára gyakorolt pozitív, erősítő hatásáról számolnak be.
A tárgyak sugárzására jellemző az áramlás, a mágneses mező bizonyos tulajdonságai, a hőmérséklet változékonysága és a fény egynémely attribútuma, mint pl. a visszaverődés képessége.
A színterápia a megfelelő hosszúságú hullám alkalmazása.
Ez a gyógymód az ősi Egyiptomban, Kínában, Indiában és Görögországban is ismert volt és több.
A betegséget a szervezet azon rendellenességének tartották, amely fényspektrumának egy adott hosszúságú hulláma, tehát egy adott szín abszorbeálását megakadályozta.
E gyógyítás lényege a színek közötti arány visszaállítása.
Az Atlantiszi gyűrű erre tökéletesen megfelel, hiszen az atlantiszi gyűrű, pontosabban annak rajzolata, alakja fehér fénnyel sugárzik, fényspektrumának minden színét tartalmazza.
Más szóval a gyűrű maga egy “fényobjektum”.

A Tutanhamon sír feltáróját is egy Atlantiszi gyűrű óvta meg a fáraók átkától.

A gyűrű védő erejét Howard Carter, a Tutanhamon sírjának híres felfedezője “saját bőrén” is megtapasztalhatta.
Howard Carter, aki már akkor az atlantiszi gyűrű birtokában volt, az 1920-as években ásatásokat vezetett a Királyok Völgyében Lord Carnavon anyagi és erkölcsi támogatásával.
A munkálatokban résztvevő emberek a fáraó sírjának feltárása után nem sokkal titokzatos módon egymás után meghaltak.
Az emberek a “Fáraó átkáról” kezdtek beszélni, és az ebben való hitet minden következő haláleset egyre csak erősítette.
Maga Howard Carter pedig, aki a sír feltárásához a legnagyobb mértékben járult hozzá, természetes halállal halt meg 1939-ben, tizenhét évvel a sír feltárása után.
A gyűrű azonban a feltárás idején állandóan nála volt.

Melyik gyűrű az igazi?

A gyűrű ereje a mintázatban rejlik.
Az Atlantiszi gyűrű sokszorosított másai a gyártásban felhasznált anyagaikban különböznek, létezik aranyból, ezüstből, acélból, rézből…

Gyakran ékkövekkel díszítik, ami nem szükséges.
Ezen gyűrű segítségével Atlantisz ezen öröksége teljesen ingyenes és mindenki számára hozzáférhető.

Tisztítsd meg, mielőtt felveszed!!

A vásárlás után a gyűrűt mosd le vízzel, amelybe egy csipetnyi tengeri sót oldottál fel.
Ezzel azon személyek láthatatlan lenyomatait tisztíthatod le, akik addig a gyűrűt megérinthették.
Ettől kezdve ne add más személyek kezébe, mivel a gyűrű tulajdonosa személyes energiamezőjének részévé válik, amely minden egyes embernél egyedi.
Ha ez mégis megtörténne, ismételd meg a fenti tisztító kezelést.

Ajánlott a gyűrűt háromhavonta 72 órára a tengeri sót tartalmazó vízbe áztatni.

Hogyan viseld a gyűrűt:

Az atlantiszi gyűrű teljes felülete fehér fénnyel sugároz, de nyomokban felfedezhető benne minimális zöld pozitív és zöld negatív szín is.
Így minden gyűrűnek két pólusa van és nem mindegy, hogy melyik oldalát hordjuk az ujjtő felé.
Mielőtt az új gyűrűt viselni kezdenéd, mérd meg előbb ingával (vagy kérjünk meg erre egy ingával bánni tudó személyt), hogy melyik oldala pozitív (pontosabban: melyik oldala felel meg a pozitív zöld színnek), és melyik a negatív.
Ehhez fektesd az asztalra a gyűrűt, és az ingát fölötte tartva a következő kérdést tedd fel; “Milyen pólusa van a gyűrű jelenleg vizsgált oldalának?”

Ehhez azt a konvenciót fogadd el, miszerint a pozitív oldal megjelölése az inga jobbra való forgásának, a negatívé pedig a baloldalra való forgásnak felel meg.
Ezután a pozitív oldalt mindig az ujjtő felé fordítva viseld a gyűrűt.
A gyűrű hatása természetesen nem helyettesítheti az orvosi kezelést, de kitűnő kiegészítője lehet az orvosi és a természetgyógyászati kezeléseknek.
Amikor a gyűrűt a megfelelő ujjra húzzuk fel, egy adott akupunktúrás csatornában, illetve az ujjakon lévő reflexzónákban is energiaáramlást serkentünk.
Ez egyrészt beindítja a szervezet saját öngyógyító erőit, másrészt a gyűrű vonzza a finom kozmikus energiákat is.
Nagy a valószínűsége, hogy a gyűrűt nem fogod tudni állandóan viselni.

Engedj magadnak egy kis időt arra, hogy kitapasztald, hogyan kell vele élned.

Ne akarj túl sokat egyszerre, és bízz a Felső Énedben.

Ha szeretnél ilyen gyűrűhöz jutni, kérlek jelezd nálam, írj nekem az amazingcrystal9@gmail.com címre ez ügyben.

2021 Amazing Crystal
MINDEN JOG FENNTARTVA!
Amazing Crystal / amazingcrystal.co.uk / tartalmát (szövegét, ábráit, képeit, stb.) másolni, sokszorosítani csak az Amazing Crystal tulajdonosának írásos engedélyével szabad! Az amazingcrystal.co.uk tartalmát más webhelyen engedély nélkül felhasználni szigorúan tilos!